DPO778/2002
ID intern unic:  290933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 778
din  12.07.2002
privind numirea domnului Igor MÎNĂSCURTĂ în funcţia
de vicepreşedinte al Judecătoriei sectorului Ciocana,

municipiul Chişinău
Publicat : 16.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 102     art Nr : 792
În temeiul art. 116 alin. (2) şi (4) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Igor MÎNSĂCURTĂ se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei sectorului Ciocana, municipiul Chişinău, pe un termen de 4 ani.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                     Vladimir VORONIN

    Chişinău, 12 iulie 2002.
    Nr. 778-III.