DPO78/2005
ID intern unic:  290938
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 78
din  27.05.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
 domnului Andrei PALII
Publicat : 03.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 77-79     art Nr : 347
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei agrare, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, domnului Andrei PALII, decan la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                    Vladimir VORONIN

Chişinău, 27 mai 2005.
Nr. 78-IV.