DPO784/2002
ID intern unic:  290943
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 784
din  17.07.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Andrei NEGUŢA
Publicat : 18.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 103-105     art Nr : 801
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în organele de stat, contribuţie substanţială la promovarea politicii externe a Republicii Moldova, activitate legislativă prodigioasă şi participare activă la viaţa socială, domnului Andrei NEGUŢA, preşedinte al Comisiei pentru politică externă a Parlamentului, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Chişinău, 17 iulie 2002.
    Nr. 784-III.