DPO85/2005
ID intern unic:  291031
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 85
din  31.05.2005
privind conferirea titlului onorific "Maestru în Artă"
domnului Sergiu FUSU
Publicat : 17.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 83-85     art Nr : 387
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate metodico-didactică şi de creaţie prodigioasă, contribuţie la pregătirea tinerilor plasticieni şi înaltă măiestrie profesională, domnului Sergiu FUSU, conferenţiar interimar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, i se conferă titlul onorific "Maestru în Artă".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                    Vladimir VORONIN

Chişinău, 31 mai 2005.
Nr. 85-IV.