DPO851/2002
ID intern unic:  291033
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 851
din  09.08.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Nicolai GUŢUL
Publicat : 15.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 117-119     art Nr : 979
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie personală la păstrarea şi propagarea moştenirii istorico-culturale, merite în înălţarea, reconstrucţia şi restaurarea de monumente consacrate unor evenimente istorice importante şi participare activă la acţiunile filantropice şi cultural-educative, domnului Nicolai GUŢUL, preşedinte al Cîrmuirii Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Slavilor "VECE" din Republica Moldova, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                        Vladimir VORONIN

    Chişinău, 9 august 2002.
    Nr. 851-III.