DPO856/2002
ID intern unic:  291036
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 856
din  19.08.2002
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de
lucrători de la Societatea pe Acţiuni "Moldovagaz"
Publicat : 22.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 121     art Nr : 984
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea complexului de gospodărire a gazelor şi contribuţie substanţială la asigurarea neîntreruptă a economiei naţionale şi a populaţiei cu gaze, precum şi la construcţia şi exploatarea noilor gazoducte magistrale, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului
    Constantin PANCOV       - lăcătuş la Societatea cu Răspundere Limitată
                                               "Chişinău-gaz";
Medalia "Meritul Civic"
    domnului
    Victor CURENNOI          - director tehnic al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                "Bălţi-gaz"
    domnului
    Mihail OLARI                   - lăcătuş la Societatea cu Răspundere Limitată
                                               "Ialoveni-gaz".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

    Chişinău, 19 august 2002.
    Nr. 856-III.