DPO860/2002
ID intern unic:  291043
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 860
din  30.08.2002
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Mihail PLATON
Publicat : 05.09.2002 în Monitorul Oficial Nr. 124-125     art Nr : 995
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele de stat, contribuţie substanţială la pregătirea funcţionarilor publici şi la ridicarea nivelului profesional al acestora şi pentru activitate metodico-ştiinţifică intensă, domnului Mihail PLATON, rector al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, i se conferă "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                Vladimir VORONIN

    Chişinău, 30 august 2002.
    Nr. 860-III.