DPO869/2002
ID intern unic:  291053
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 869
din  05.09.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
 doamnei Mariana DURLEŞTEANU
Publicat : 12.09.2002 în Monitorul Oficial Nr. 126-127     art Nr : 1005
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate prodigioasă în organele financiare, merite în perfecţionarea sistemului economico-financiar şi contribuţie personală la dezvoltarea relaţiilor economice dintre Republica Moldova şi organizaţiile financiare internaţionale, doamnei Mariana DURLEŞTEANU, viceministru al finanţelor, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                     Vladimir VORONIN

    Chişinău, 5 septembrie 2002.
    Nr. 869-III.