DPO895/2002
ID intern unic:  291087
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 895
din  02.10.2002
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice
Publicat : 10.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 137-138     art Nr : 1067
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul educaţiei, contribuţie substanţială la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică intensă, se conferă:
    Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
    CEMORTAN Stela            - şef de laborator la Institutul de Ştiinţe ale
                                               Educaţiei
    ŞPUNTENCO Olga           - profesor la Liceul Teoretic "Gaudeamus"
                                             din Chişinău;
    Medalia "Meritul Civic" următorilor:
    CIOBU Andrei                   - şef al Secţiei învăţămînt,tineret şi sport a
                                               Primăriei municipiului Bălţi
    COLESNICENCO Pantelei - director al Şcolii-Internat Auxiliare nr. 5
                                               din Chişinău
    GHEORGHIŢA Maria        - director adjunct al Liceului Teoretic "Mihai
                                              Eminescu" din oraşul Drochia, judeţul Soroca
    POPUŞOI Vasile               - post-mortem.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

    Chişinău, 2 octombrie 2002.
    Nr. 895-III.