DPO908/2002
ID intern unic:  291103
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 908
din  11.10.2002
privind conferirea "Ordinului Republicii"
Combinatului de Vinuri "Cricova" S.A.
Publicat : 17.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 142-143     art Nr : 1084
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea industriei vinicole, pentru succese remarcabile în activitatea de producţie şi contribuţie substanţială la întărirea economiei ţării, Combinatului de Vinuri "Cricova" S.A. i se conferă "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                       Vladimir VORONIN

    Chişinău, 11 octombrie 2002.
    Nr. 908-III.