DPO909/2002
ID intern unic:  291104
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 909
din  11.10.2002
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători ai Combinatului de Vinuri "Cricova" S.A.
Publicat : 17.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 142-143     art Nr : 1085
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireporoşabilă în complexul agroindustrial, contribuţie substanţială la reînzestrarea tehnică a întreprinderii şi merite în extinderea producţiei şi îmbunătăţirea calităţii ei, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului Dorel COJOC             - director tehnic;
    Medalia "Meritul Civic"
    doamnei Maria GRECU             - muncitoare
    domnului Vasile PANAITI          - şofer;
    Titlul onorific "Om Emerit"
    doamnei Liuba EVSTRATIEV    - maistru
    domnului Ion URSU                    - inginer-tehnolog.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                Vladimir VORONIN

    Chişinău, 11 octombrie 2002.
    Nr. 909-III.