DPO913/2002
ID intern unic:  291108
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 913
din  15.10.2002
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice
de la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Publicat : 24.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 144-145     art Nr : 1108
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul învăţămîntului universitar, activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă şi contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
    doamnei Ana GUŢU                - director de departament;
Medalia "Meritul Civic"
    domnului Petru Ion ROŞCA     - şef de catedră
    doamnei Zinaida SOCHIRCĂ  - director de departament;
Titlul onorific "Om Emerit"
    domnului Andrei SMOCHINĂ  - director de departament.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                    Vladimir VORONIN

    Chişinău, 15 octombrie 2002.
    Nr. 913-III.