DPO914/2002
ID intern unic:  291109
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 914
din  15.10.2002
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
ai Combinatului "Moldcarton" S.A.
Publicat : 24.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 144-145     art Nr : 1109
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul industriei, contribuţie substanţială la reînzestrarea tehnică a întreprinderii şi merite în extinderea producţiei şi îmbunătăţirea calităţii ei, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului Mihail VESTI                 - lăcătuş;
Medalia "Meritul Civic"
    doamnei Svetlana CUZNEŢOVA - şef de secţie
    domnului Ion DÎRU                       - mecanic
    domnului Mihail PÎRGARI             - şef de laborator
    domnului Gheorghe RUSU            - şef de cazangerie
    domnului Tudor SCRIŞU               - mecanic.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                            Vladimir VORONIN

    Chişinău, 15 octombrie 2002.
    Nr. 914-III.