DPO915/2002
ID intern unic:  291110
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 915
din  15.10.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Igor MAKAROV
Publicat : 24.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 144-145     art Nr : 1110
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la restabilirea şi reînzestrarea tehnică a unor importante obiecte industriale şi merite în aprovizionarea neîntreruptă cu resurse energetice a Republicii Moldova, domnului Igor MAKAROV, preşedinte al Consiliului directorilor S.R.L. "Нефтегазовая компания "ИТЕРА" (Federaţia Rusă), i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Chişinău, 15 octombrie 2002.
    Nr. 915-III.