DPO928/2002
ID intern unic:  291128
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 928
din  23.10.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Petru GRICIUC
Publicat : 24.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 144-145     art Nr : 1118
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în organele administraţiei publice şi contribuţie substanţială la promovarea transformărilor social-economice, domnului Petru GRICIUC, şef de serviciu în Direcţia drept şi relaţii publice a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                            Vladimir VORONIN

    Chişinău, 23 octombrie 2002.
    Nr. 928-III.