DPO936/2002
ID intern unic:  291139
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 936
din  28.10.2002
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Mihail POPOVICI
Publicat : 31.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 146-148     art Nr : 1148
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la pregătirea şi ridicarea calificării profesionale a cadrelor medicale şi activitate metodico-ştiinţifică şi organizatorică prodigioasă, domnului Mihail POPOVICI, director al Institutului de Cardiologie, i se conferă "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                          Vladimir VORONIN

    Chişinău, 28 octombrie 2002.
    Nr. 936-III.