DPO946/2002
ID intern unic:  291155
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 946
din  01.11.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Mihail CAMERZAN
Publicat : 07.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 149-150     art Nr : 1172
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în organele de stat, activitate legislativă prodigioasă şi participare activă la viaţa socială, domnului Mihail CAMERZAN, vicepreşedinte al Parlamentului, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                      Vladimir VORONIN

    Chişinău, 1 noiembrie 2002.
    Nr. 946-III.