DPO95/2005
ID intern unic:  291161
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 95
din  03.06.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Stepan ESIR
Publicat : 17.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 83-85     art Nr : 389
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, contribuţie la promovarea reformelor social-economice şi activitate organizatorică şi legislativă intensă, domnului Stepan ESIR, Preşedinte al Adunării Populare a Găgăuziei, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                    Vladimir VORONIN

Chişinău, 3 iunie 2005.
Nr. 95-IV.