DPO966/2002
ID intern unic:  291182
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 966
din  15.11.2002
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători din industrie
Publicat : 21.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 154     art Nr : 1231
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în industrie, contribuţie substanţială la diversificarea sortimentelor şi la îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate şi activitate intensă în domeniul inventicii, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Maria SÎLI       - şef de secţie la Întreprinderea de Producţie
       "Codreanca"S.A., Călăraşi, judeţul Ungheni;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Nadejda KLIMOVA     - preşedinte al Comitetului sindical al Societăţii
      pe Acţiuni "Zorile", Chişinău
domnului
Alexandru NICOLAEV       - sudor electric la Societatea pe Acţiuni
       "Alimentarmaş", Chişinău
doamnei
Paulina SCALEŢCHI       - maistru superior la Fabrica de Confecţii "Ionel"
      S.A., Chişinău;
Titlul onorific "Meşter-Faur"
doamnei Tamara BUŞILA     - ţesătoare la Societatea pe Acţiuni
      "Covoare-Ungheni", Ungheni
domnului Vasile LICA       - strungar la Fabrica de Încălţăminte "Romaniţa"
      S.A., Hînceşti, judeţul Lăpuşna
domnului Andrei ROŞCA     - maşinist-reglor la Societatea pe Acţiuni "Fabrica
      de Produse Chimice de Uz Casnic", Chişinău
domnului Petru TERENTE     - lăcătuş-sculer la Societatea pe Acţiuni "Introscop",
      Chişinău;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Efim DIACOV     - tehnolog-şef la Societatea pe Acţiuni "Răut", Bălţi
doamnei Galina PUŞCINA     - preşedinte al Comitetului sindical al Întreprinderii  
      de Stat   "Vibropribor", Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA               Vladimir VORONIN
Chişinău, 15 noiembrie 2002.
Nr. 966-III.