DPO974/2002
ID intern unic:  291193
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 974
din  21.11.2002
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
din complexul agroindustrial
Publicat : 29.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 159-160     art Nr : 1242
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în complexul agroindustrial, merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se conferă:
"Ordinul Republicii"
    domnului Ştefan ARNAUTOV   - preşedinte al Cooperativei Agricole "Elita
                                                      Alexanderfeld", judeţul Cahul;
Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului Victor TOCAN           - director al Societăţii pe Acţiuni "Cereale-Flor",
                                                      judeţul Soroca;
Medalia "Meritul Civic"
    domnului Anton CULICHER      - lăcătuş la Societatea pe Acţiuni "Floarea-soarelui",
                                                      municipiul Bălţi
    doamnei Ana DOŢU                   - conducător al brigăzii de viticultori nr. 3 de la
                                                       Societatea cu Răspundere Limitată "Gigant-Agro",
                                                       oraşul Vulcăneşti
    doamnei Dina URSAN              - tractorist-mecanizator la Staţiunea Tehnologică de
                                                       Maşini, satul Feteşti, judeţul Edineţ
    domnului Vladimir VETRICI      - mecanizator la Societatea cu Răspundere Limitată
                                                       "Kelley Grains Căuşeni", judeţul Tighina.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                     Vladimir VORONIN

Chişinău, 21 noiembrie 2002.
Nr. 974-III.