DPO978/2002
ID intern unic:  291198
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 978
din  26.11.2002
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 29.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 159-160     art Nr : 1245
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, al art. 7 alin. (1) şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
    BRÎNZA Liubovi                  - la Judecătoria sectorului Centru, municipiul Chişinău
    CERNEI Ludmila                 - la Judecătoria sectorului Ciocana, municipiul Chişinău
    DAGUŢA Sergiu                 - la Judecătoria sectorului Ciocana, municipiul Chişinău
    GHEORGHIEŞ Alexandru   - la Judecătoria de sector Glodeni
    NEGRU Veronica                - la Judecătoria sectorului Rîşcani, municipiul Chişinău
    OUŞ Ludmila                       - la Judecătoria sectorului Ciocana, municipiul Chişinău
    PRISACARI Ion                  - la Judecătoria municipiului Bălţi
    ROTARU Ala                      - la Judecătoria municipiului Bălţi
    VOLCOVSCHI Viorica      - la Judecătoria sectorului Botanica, municipiul Chişinău.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                     Vladimir VORONIN

Chişinău, 26 noiembrie 2002.
Nr. 978-III.