DPO992/2002
ID intern unic:  291216
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 992
din  29.11.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Grigore MUSTEAŢĂ
Publicat : 13.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 170-172     art Nr : 1317
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică şi organizatorică prodigioasă, domnului Grigore MUSTEAŢĂ, decan al Facultăţii de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară a Universităţii Tehnice a Moldovei, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                  Vladimir VORONIN

    Chişinău, 29 noiembrie 2002.
    Nr. 992-III.