DPO995/2002
ID intern unic:  291219
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 995
din  03.12.2002
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Vasile ZGARDAN
Publicat : 12.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 169     art Nr : 1300
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea complexului de transporturi rutiere al Republicii Moldova şi contribuţie personală la construcţia şi darea în exploatare a unor obiecte de importanţă deosebită ale gospodăriei drumurilor, domnului Vasile ZGARDAN, viceministru al transporturilor şi comunicaţiilor, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                        Vladimir VORONIN

    Chişinău, 3 decembrie 2002.
    Nr. 995-III.