DSS387/1990
ID intern unic:  291243
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SOVIETUL SUPREM AL RSSM
DECRET Nr. 387
din  03.12.1990
Cu privire loa acordarea gradelor de calificare unor preşedinţi
 şi unor judecători populari ai judecătoriilor populare
raionale (orăşăneşti) din R.S.S. Moldova
Publicat : 03.12.1990 în B.Of. Nr. 000     Data intrarii in vigoare : 03.12.1990
    Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova hotărăşte:
    1. Se acordă gradul trei de calificare:
    Doamnei
    Raisa Xenofonte GUZUN              - judecător popular al judecătoriei populare raionale
                                                            şi orăşeneşti Rîbniţa
    Domnilor
    Ion Mihail CERGA                        - judecător popular al judecătoriei populare a raionului
                                                            Octombrie din or. Chişinău
    Vasile Diomid GURIN                   - judecător popular al judecătoriei populare
                                                            raionale Basarabeasca
    Ion Petru MURUIANU                 - judecător popular al judecătoriei populare a raionului
                                                            Frunză din or. Chişinău
    Boris Ion NOGAI                          - judecător popular al judecătoriei populare raionale Călăraşi
    Boris Tudor STAVILĂ                  - judecător popular al judecătoriei populare raionale
                                                            şi orăşeneşti -Dubăsari
    Gheorghe Constantin STRATAN   - judecător popular al judecătoriei populare raionale
                                                             şi orăşeneşti Ungheni
    2. Se acorda gradul patru de calificare:
    doamnelor
    Ludmila Minai ARDOVAN            - judecător popular al judecătoriei populare a raionului
                                                            Lenin din or.Chişinău
    Ludmila Vasilievna COŢAGA        - judecător popular al judecătoriei populare orăşeneşti
                                                            Tiraspol
    Maria Ion CULAVA                      - judecător popular şi judecătoriei populare raionale Camenca
    Lucia Alexei DANILIŞINA            - judecător popular al judecătoriei populare raionale
                                                             Donduşeni
    Eugenia Ştefan FISTICAN             - judecător popular al judecătoriei populare a raionului
                                                             Octombrie din or. Chişinău
    Ana Petru GAVRILIŢA                 - judecător popular al judecătoriei populare a raionului
                                                             Lenin din or. Chişinău
    Domnica Ştefan MANOLE            - judecător popular al judecătoriei populare a raionului
                                                             Ciocana din or. Chişinău
    domnilor
    Stefan Tudor AGACHI                   - preşedinte al judecătoriei populare raionale Ştefan-Vodă
    Alexandr Sergheevici ALIMPIEV   - judecător popular al judecătoriei populare orăşeneşti
                                                             Tiraspol
    Oleg Sergheevici CAZIMIROV      - judecător popular al judecătoriei populare a raionului
                                                             Octombrie din or.Chişinău
    Nicolae Grigore CHIRTOAGĂ      - judecător popular al judecătoriei populare raionale Briceni
    Igor Gheorghe CIOCOI                 - judecător popular al judecătoriei populare raionale
                                                             Ciocana din or. Chişinău
    Valeriu Simion CIORNEA              - judecător popular al judecătoriei populare orăşeneşti Bălţi
    Valeriu Dumitru СIUNTU               - judecător popular al judecătoriei populare raionale Criuleni
    Anatol Ion DOGA                          - judecător popular al judecătoriei populare a raionului
                                                             Octombrie din or. Chişinău
    Dumitru Vladimir DOGA                - judecător popular al judecătoriei populare orăşeneşti
                                                             Bender.
    Valeriu Petru GÎSCA                     - judecător popular al judecătoriei populare a raionului
                                                            Octombrie din or. Chişinău
    Victor Ion ILUŞCO                       - judecător popular al judecătoriei populare orăşeneşti Tiraspol
    Constantin Matei LAZARI             - judecător popular al judecătoriei populare raionale
                                                             Anenii Noi
    Tudor Matei LAZARI                   - judecător popular al judecătoriei populare raionale Cimişlia
    Gheorghe Vasile MARCHITAN    - judecător popular al judecătoriei populare raionale Căinari
    Andrei Petru NEGURIŢĂ              - judecător popular al judecătoriei populare raionale
                                                            Ştefan-Vodă
    Vasile Gheorghe PLĂMAIEALA   - judecător popular al judecătoriei populare a raionului
                                                            Octombrie din or. Chişinău
    Vasile Gheorghe STIHI                  - judecător popular al judecătoriei populare raionale Telenesti
    Minai Vladimir ТОМIŢА               - judecător popular al judecătoriei populare raionale Leova
    Valentin Vasile VEREJAN             - judecător popular al judecătoriei populare a raionului
                                                            Octombrie din or. Chişinău
    Dionis Dumitru VITION                 - judecător popular al judecătoriei populare a raionului
                                                             Lenin din or. Chişinău
    3. Se acordă gradul cinci de calificare:
    doamnei
    Ludmila Vasile POPOVA               - judecător popular al judecătoriei populare raionale Slobozia
    domnilor
    Valeriu Timofei BOTNARI            - judecător popular al judecătoriei populare raionale Edineţ
    Ilie Andrei DANALACHI              - judecător popular al judecătoriei populare raionale
                                                             şi orăşeneşti Cahul
    Pavel Anton MIDRIGA                  - judecător popular al judecătoriei populare a raionului
                                                             Lenin din or. Chişinău
    Gheorghe Gheorghe SCUTELNIC - judecător popular al judecătoriei populare raionale Edineţ
    Oleg Gheorghe ŞCOLNIC             - judecător popular al judecătoriei populare raionale Taraclia

    Preşedintele
    Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova                                    A. Moşanu

    or. Chişinău,
    3 decembrie 1990.
    Nr. 387-XII.