HDSMA1060/2002
ID intern unic:  291255
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
DEPARTAMENTUL STANDARDIZARE SI METROLOGIE
HOTĂRÎRE Nr. 1060
din  29.01.2002
H O T Ă R Î R E
Publicat : 05.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 21-22     art Nr : 49

   
Abrogată prin OMEI91 din 20.02.18, MO113-120/06.04.18 art.455    Întru executarea Poruncii Guvernului nr.01.05/582/25 din 27.11.2001 referitor la majorarea perioadei de verificare metrologică a contoarelor de apă şi energie termică Departamentul "Moldova - Standard" emite următoarea
H O T Ă R Î R E:
1.  A stabili cu titlu de excepţie perioada de verificare metrologică pentru:
-  contoarele de apă rece şi caldă de uz casnic  cu diametrul de 15 şi 20 mm - 60 luni;
-  contoarele de energie termică, inclusiv tip CET-M, utilizate pentru evidenţa energiei termice a blocurilor locative - 60 luni;
-  contoarele de energie termică tip CET, produse anterior şi care se află în exploatare, ca excepţie -12  luni.
2.  Termenul de valabilitate a buletinelor de verificare eliberate anterior se prelungeşte automat în corespundere cu perioada de verificare metrologică respectivă stipulată în pct. 1 al prezentei hotărîri, luînd ca bază data ultimei verificări.
3.  Pentru contoarele indicate în pct. 1 al prezentei hotărîri, perioada de verificare indicată în pct. 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.4 din "Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului", aprobată prin Hotărîrea Departamentului "Moldova-Standard" nr. 967-M din 31 iulie 2001 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 94-96 din 10 august 2001, se stabileşte în concordanţă cu prezenta hotărîre.
4.  Se abrogă prevederile p. I al Hotărîrii Departamentului "Moldova-Standard" nr. 519-M din 4.01.1999 în partea ce nu corespunde prezentei hotărîri.

    DIRECORUL GENERAL
    AL DEPARTAMENTULUI
    STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE
                  Sergiu BABAN

    Chişinău, 29 ianuarie 2002.
    Nr. 1060-M.