HFGDSB4/2/2004
ID intern unic:  292044
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 4/2
din  25.06.2004
privind admiterea băncilor la Fondul de garantare
a depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 09.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 108-111     art Nr : 244a     Data intrarii in vigoare : 25.06.2004
Întru executarea art. 2 (4) al Legii nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
HOTĂRĂŞTE:
1. Toate băncile care dispun de autorizaţia eliberată în condiţiile Legii instituţiilor financiare nr.550-XII din 21 iulie 1995 sînt admise şi obligate să participe la formarea mijloacelor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar începînd cu 01.07.2004.
2. Băncile autorizate ulterior datei de 01.07.2004 vor fi admise şi obligate să participe la formarea mijloacelor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar începînd cu data eliberării autorizaţiei în condiţiile legislaţiei în vigoare.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL
FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR
      ÎN SISTEMUL BANCAR                                                                     Petru VEVERIŢA

Chişinău, 25 iunie 2004.
Nr. 4/2.