HFGDSBM5/2004
ID intern unic:  292045
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 5
din  06.07.2004
privind admiterea băncilor la Fondul de garantare
a depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 09.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 108-111     art Nr : 244b

   
MODIFICAT
   
HFGDSB176/2 din 20.10.15, MO291-295/23.10.15 art.2175
    HFGDSB132/2 din 17.02.12, MO38-41/24.02.12 art.232
    HFGDSB92/1 din 26.06.09, MO107-109/03.07.09 art.505
    HFGDSB46/1 din 28.07.06, MO120-123/04.08.06 art.440


    Întru executarea art.29 lit.m) al Legii nr.575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, Consiliul de administraţie al Fondului Hotărăşte:
    A aproba lista băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar la situaţia din 1 iulie 2004 conform anexei.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL FONDULUI DE GARANTARE A
    DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR                                   Petru VEVERIŢA


    Chişinău, 6 iulie 2004.
    Nr. 5.


Anexă

Lista
băncilor participante la formarea resurselor
Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
la situaţia din 01 iulie 2004
    1. Banca Comercială "Moldova-Agroindbank" S.A.
    3. Banca Comercială "Victoriabank" S.A.
    4. Banca Comercială pentru Industrie şi Construcţii "Moldindconbank" S.A.
    6. Banca Comercială "Mobiasbancă" S.A.
    7. Banca Comercială "Comerţbank" S.A.
    8. "Banca de Finanţe şi Comerţ" S.A.
    9. Banca Comercială "Energbank" S.A.
    11. Banca Comercială "Eximbank" S.A.
    14. Banca Comercială "EuroCreditBank" S.A.
    15. Banca Comercială Română S.A. Sucursala Chişinău
    [Anexa modificată prin HFGDSB176/2 din 20.10.15, MO291-295/23.10.15 art.2175]
    [Anexa modificată prin HFGDSB132/2 din 17.02.12, MO38-41/24.02.12 art.232]
    [Anexa modificată prin HFGDSB92/1 din 26.06.09, MO107-109/03.07.09 art.505]
    [Anexa modificată prin HFGDSB46/1 din 28.07.06, MO120-123/04.08.06 art.440]