HGC133/2005
ID intern unic:  294302
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 133
din  08.02.2005
cu privire la atribuirea unor surse alternative de aprovizionare cu apă
tehnologică a societăţilor pe acţiuni "CET-1", "CET-2" şi "Termocom"
Publicat : 18.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 26-28     art Nr : 184
În scopul asigurării securităţii energetice a ţării, funcţionării fiabile a obiectelor energetice din mun. Chişinău şi aprovizionării neîntrerupte a acestora cu apă pentru necesităţile tehnologice, precum şi întru alimentarea stabilă a consumatorilor cu căldură şi apă caldă, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se acceptă propunerea Ministerului Energeticii, coordonată cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, privind atribuirea unor surse alternative de aprovizionare cu apă tehnologică, spre folosinţa lor specială de către societăţile pe acţiuni "CET-1", "CET-2" şi "Termocom" (mun. Chişinău).
2. Ministerul Energeticii va organiza prezentarea, în adresa autorităţilor administraţiei publice centrale şi autorităţilor specializate, a demersurilor S.A. "CET-1", S.A. "CET-2" şi S.A. "Termocom" cu privire la elaborarea documentaţiei tehnice necesare şi obţinerea avizelor corespunzătoare ce ţin de construcţia fîntînilor arteziene, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Sănătăţii, Primăria mun. Chişinău, Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei" şi Agenţia de Stat pentru Geologie "AGeoM" vor elibera întreprinderilor nominalizate, în modul şi în termenele stabilite, documentaţia necesară şi autorizaţia de folosinţă specială a apei.
4. S.A. "CET-1", S.A. "CET-2" şi S.A. "Termocom" vor comanda, din mijloacele financiare proprii, documentaţia tehnică respectivă şi vor efectua lucrările de construcţie a fîntînilor arteziene, cu punerea lor în funcţiune pînă la 1 martie 2005.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Energeticii şi Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.
6. Se abrogă Dispoziţia Guvernului nr.143 din 21 septembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 175-177, art. 1220).

PRIM-MINISTRU                                                         Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Prim-viceprim-ministru                                                   Vasile Iovv
Ministrul energeticii                                                       Iacob Timciuc
Ministrul ecologiei şi
resurselor naturale                                                          Constantin Mihailescu

Chişinău, 8 februarie 2005.
Nr. 133.