HGM1733/2002
ID intern unic:  294526
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1733
din  31.12.2002
cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani
şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii
de tip familial
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 190-197     art Nr : 1884
HG1516 din 16.12.03, MO254/25.12.03 art.1576


     În scopul asigurării protecţiei drepturilor copiilor orfani şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă şi se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2003 Normele de asigurare materială a copiilor orfani şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial, conform anexei nr.1.
2. Se stabileşte că finanţarea cheltuielilor ce decurg din prezenta hotărîre se va efectua în limitele mijloacelor prevăzute pentru asistenţă socială în bugetul anual al unităţii administrativ-teritoriale respective.
    [Pct.2 modificat prin HG614 din 06.07.10, MO124-125/20.07.10 art.708]
3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului  Republicii Moldova, conform anexei nr.2.

PRIM-MINISTRU
al  Republicii Moldova                                                Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul educaţiei                                                       Gheorghe Sima
Ministrul finanţelor                                                      Zinaida Grecianîi

Chişinău, 31 decembrie 2002.
Nr. 1733.

Anexa nr. 1

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. 1733

din 31 decembrie 2002

NORMELE  DE  ASIGURARE  MATERIALĂ

a copiilor orfani şi celor rămaşi fără ocrotire părintească

din casele de copii de tip familial
Nr.
d/o

Asigurarea materială a caselor de copii de tip familial

Normele pentru un copii
1.

Alocaţii anuale prevăzute pentru asigurarea caselor de copii de tip familial, inclusiv pentru procurarea inventarului necesar, îmbrăcămintei, încălţămintei, rechizitelor şcolare, obiectelor de igienă şi medicamentelor

3000 lei
2.

Alocaţii lunare pentru întreţinerea unui copil

750 lei
3.

Alocaţii lunare destinate compensării mijloacelor financiare necesare pentru deservirea clădirilor, achitarea consumului de gaze, energie termică, procurarea cărbunilor şi lemnelor şi altor cheltuieli de gospodărire

În baza facturilor de achitare sau a altor documente financiare, conform normativelor şi tarifelor stabilite în localitatea respectivă (în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.937 din 12 iulie 2002)

 
Compensarea plăţii pentru energia electrică

30 kw lunar pentru fiecare copil orfan şi rămas fără ocrotire părintească, în conformitate cu tarifele în vigoare şi 60 kw pentru apartamentele (casele) dotate cu plite electrice

 

Compensarea plăţii de abonament pentru telefon

Se efectuează conform normelor şi tarifelor în vigoare

4.

Indemnizaţie unică la împlinirea vîrstei de 18 ani pentru fiecare copil care nu învaţă în instituţii de învăţămînt secundar profesional şi superior, ce se virează la contul personal al copilului, deschis în instituţiile bancare

1000 lei

    Copiilor orfani plasaţi în casele de copii de tip familial, care îşi fac studiile în şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior, în perioada respectivă, inclusiv în timpul vacanţelor, nu li se plătesc prestaţiile prevăzute în prezenta hotărîre de Guvern.
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1425 din 28.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1509; în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG84 din 05.02.14, MO27-34/07.02.14 art.98; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG614 din 06.07.10, MO124-125/20.07.10 art.708]
    [
Anexa nr.1 modificată prin HG1110 din 15.10.07, MO165-167/19.10.07 art.1156; în vigoare 01.01.08]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1110 din 15.10.07, MO165-167/19.10.07 art.1156]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1516 din 16.12.03, MO254/25.12.03 art.1576]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova  nr. 1733
din 31 decembrie 2002

L I S T A
hotărîrilor Guvernului  Republicii Moldova  care se abrogă
1. Punctul 9 al Hotărîrii Guvernului  Republicii Moldova nr.198 din 16 aprilie 1993 "Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile" (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.4, art.119).
2. Punctul 1 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.115 din 21 martie 1994 "Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.3, art.69).
3. Punctul 1 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.389 din 8 iulie 1996 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.198 din 16 aprilie 1993" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.58, art.451).