HGM1027/2001
ID intern unic:  295615
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1027
din  01.10.2001
cu privire la unele măsuri de implementare
a Legii privind piaţa produselor petroliere
Publicat : 02.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 120     art Nr : 1047
HG435 din 10.04.02, MO50-52/11.04.02 art.519
HG1322 din 29.11.01, MO147/06.12.01 art.1368Întru executarea art. 13(1), 16(1), 20(5), 22(3), 23(1), 24(4) şi 27(1) ale Legii privind piaţa produselor  petroliere nr. 461-XV din 30 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art. 821) şi în scopul asigurării securităţii energetice a ţării şi aprovizionării stabile a consumătorilor, Guvernul Republicii Moldova  HOTĂRĂŞTE:
1.  Departamentul Tehnologii Informaţionale, Departamentul Standardizare şi Metrologie, Serviciul Fiscal de Stat, Departamentul Vamal  şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică vor elabora şi vor prezenta Guvernului spre aprobare în termen de o lună regulamentul privind registrul automatizat de evidenţă generală a importului şi a comercializării produselor petroliere.
   
[Pct.1 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
2.  În termen de două luni, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Departamentul Standardizare şi Metrologie şi autorităţile publice locale vor elabora şi vor prezenta Guvernului spre aprobare schema de amplasare în următorii cinci ani a staţiilor de alimentare şi a depozitelor de produse petroliere.
3.  În termen de o lună, Departamentul Vamal, în comun cu Ministerul Energeticii şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul privind modul de transportare a produselor petroliere importate şi lista punctelor vamale de trecere a acestora.
Se stabileşte că produsele petroliere principale importate se vor transporta cu mijloace de transport feroviar, auto şi naval. În scopul determinării calităţii (tipului de produs) şi cantităţii produselor petroliere, fiecare cisternă importată urmează să fie examinată în comun cu reprezentanţii organului ce efectuează certificarea şi colaboratorii vamali ai postului vamal care perfectează declaraţia vamală respectivă.
   
Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor va aproba registrul automobilelor admise pentru importul-reexportul produselor petroliere.
   
[Pct.3 modificat prin HG1117 din 02.10.08, MO182/07.10.08 art.1117]
[Pct.3 modificat prin HG435 din 10.04.02, MO50/11.04.02 art. 519]
[Pct.3 modificat prin HG1322 din 29.11.01, MO147/06.12.01 art. 1367]
4.  Se stabileşte că agenţilor economici li se eliberează licenţe pentru desfăşurarea activităţilor de importare a produselor petroliere la prezentarea următoarelor documente, care atestă că aceştia:
a) posedă depozite proprii sau arendate în ţara de stocare a produselor petroliere cu o capacitate de cel puţin 5 mii m3, autorizate de către organele de control şi supraveghere de stat;
b) deţin capital propriu echivalent cu cel puţin 750000 dolari S.U.A., care să asigure activitatea neîntreruptă a importatorilor pe piaţă şi protejarea intereselor consumatorilor;
c) nu au datorii faţă de bugetul consolidat şi bugetul asigurărilor sociale de stat.
[Pct. 4 modificat prin HG1322 din 29.11.01, MO147/06.12.01 art. 1367]
5.  În conformitate cu art. 27 al Legii privind piaţa produselor petroliere, ministerele şi departamentele de resort vor elabora şi vor prezenta Guvernului propuneri privind amendamentele ce se impun la legislaţia în vigoare.
6. Ministerul Economiei, Ministerul Energeticii şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică  vor elabora şi vor prezenta Guvernului în termen de o lună:
regulamentul cu privire la comercializarea cu ridicata a produselor petroliere;
modificările şi completările ce se impun la Regulamentul cu privire la aprobarea Regulilor de  comercializare cu amănuntul a produselor petroliere.
7. Ministerul Energeticii, în comun cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, va elabora în termen de o lună regulamentul privind stocurile de siguranţă ale principalelor produse petroliere.
8. Se recomandă Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică să elaboreze şi să aprobe  în modul stabilit în termen de o lună:
metodologia de formare a preţurilor la produsele petroliere;
în comun  cu Ministerul Energeticii şi Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile - regulamentul privind importul, păstrarea şi comercializarea combustibilului pentru aeronave.
9. Departamentul Vamal, în comun cu Departamentul Tehnologii Informaţionale şi Serviciul Fiscal de Stat, va instala pînă la 1 ianuarie 2002 la toate punctele vamale sisteme de control vamal electronic pentru evidenţa importului de produse petroliere.
   
[Pct.9 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
   
[Pct.9 introdus prin HG1322 din 29.11.01, MO147/06.12.201 art.1367]
10. Se permite transportarea uleiurilor tehnice în ambalajul producătorului cu capacitatea de pînă la 200 kg cu mijloace de transport auto.
[Pct.10 introdus prin HG1322 din 29.11.01, MO147/06.12.201 art.1367]
11. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlor Iacob Timciuc, ministrul energeticii, şi Vladimir Molojen, directorul Departamentului Tehnologii Informaţionale.

    PRIM-MINISTRU
    al Republicii Moldova                                                  Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul energeticii                                                     Iacob Timciuc
    Ministrul justiţiei                                                          Ion Morei

    Chişinău, 1 octombrie 2001.
    Nr. 1027.