HGA1065/1999
ID intern unic:  295651
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1065
din  11.11.1999
cu privire la aprobarea Listei bolilor şi stărilor patologice
care acordă copiilor pînă la vîrsta de 18 ani dreptul la primirea
statutului de copil-invalid şi alocaţiilor sociale de stat conform
legislaţiei
Publicat : 17.11.1999 în Monitorul Oficial Nr. 128-129     art Nr : 1130
În scopul realizării Legii  nr. 499-XIV din 1 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial, 1999, nr.106-108, art. 512), precum şi optimizării asistenţei medicale şi sociale acordate copiilor cu deficienţe severe  fisice şi psihice, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Lista bolilor şi stărilor patologice care acordă copiilor pînă la vîrsta de 18 ani dreptul la primirea statutului de copil-invalid şi  alocaţiilor sociale de stat conform legislaţiei (se anexează).
    [Pct.1 modificat prin HG1302 din 27.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1353]
2. Ministerul Sănătăţii va întreprinde măsuri eficiente privind profilaxia invalidităţii, diagnosticarea precoce şi reabilitarea medico-socială oportună a copiilor cu deficienţe fizice şi psihice.
3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 300 din 12 iunie 1991 "Cu privire la aprobarea Listei bolilor şi stărilor patologice, certificate de expertiză medicală, pentru care se acordă dreptul la pensii sociale pentru copii invalizi din copilărie pînă  la vîrsta de 16 ani în Republica Moldova".


PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Ion STURZA
Contrasemnată:
Ministrul sănătăţii                                                            Eugen Gladun

Chişinău, 11 noiembrie 1999.
Nr. 1065.


    anexa
    [Anexa modificată prin HG1302 din 27.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1353]
    [Anexa modificată prin HG1260 din 17.10.03, MO218/24.10.03 art.1310]