HGM1096/2002
ID intern unic:  295678
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1096
din  19.08.2002
cu privire la aprobarea formei, dimensiunilor şi coloritului
semnelor de frontieră
Publicat : 29.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 122-123     art Nr : 1223
MODIFICAT
HG1625 din 31.12.03, MO13-15/16.01.04 art.102

Întru executarea alin. (5) art. 3 din Legea privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr. 108-XIII din 17 mai 1994, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă semnele de frontieră, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3.
2. Semnele de frontieră se instalează la frontiera de stat a Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                  Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul afacerilor externe                                       Nicolae Dudău

Chişinău, 19 august 2002.
Nr. 1096.


Anexa nr. 2
La Hotărîrea Guvernulu
Republicii Moldova nr.1096
din 19 august 2002
DESEN
MO13-15/16.01.04 pag.72
    Coloritul stîlpului interimar de frontieră este alb, coloritul cifrei este negru.
    Stîlpilor intermediari de frontieră li se atribuie numere fracţionare, numitorul cărora este numărul principal de frontieră, iar numărul - stîlpului intermediar de frontieră.
    Dimensiunile stîlpului intermediar de frontieră sînt date în centimetri.
[Anexa nr.2 în redacţia HG1625/31.12.03, MO13-15/16.01.04 art.102]
Anexa nr. 3
La Hotărîrea Guvernulu
Republicii Moldova nr.1096
din 19 august 2002
DESEN
MO13-15/16.01.04 pag.72
    Coloritul punctului geodezic (de centrare) este alb.
    Dimensiunile punctului geodezic (de centrare) sînt date în centimetri.
[Anexa nr.3 în redacţia HG1625/31.12.03, MO13-15/16.01.04 art.102]
Vezi Anexele nr.1-3 în MO122/29.08. pag15-17