HGM1322/2000
ID intern unic:  295788
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1322
din  29.12.2000
cu privire la unele măsuri de susţinere a persoanelor originare
din Republica Moldova, domiciliate peste hotare
Publicat : 11.01.2001 în Monitorul Oficial Nr. 001     art Nr : 20
MODIFICAT
HG1317/13.12.05, MO172-175/23.12.05 art.1424
HG1638/31.12.03, MO13-15/16.01.04 art.111
HG1189/10.09.02, MO130/19.09.02 art.1322
Notă
În textul hotărîrii şi în anexele nr. 1 şi nr.3: sintagma "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin sintagmele "Ministerul Economiei şi Comerţului" şi "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale"; sintagmele "Ministerul Afacerilor Externe"; "Ministerul Afacerilor Interne"; "Ministerul Culturii"; "Ministerul Educaţiei"; "Departamentul Relaţii Interetnice" se substituie, respectiv, prin sintagmele "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene"; "Ministerul Dezvoltării Informaţionale"; "Ministerul Culturii şi Turismului"; "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului"; "Biroul Relaţii Interetnice"; sintagma "Ministerul Economiei" se exclude; cuvîntul "departamentelor" se substituie prin cuvintele "altor autorităţi administrative centrale" prin HG1317/13.12.05, MO172-175/23.12.05 art.1424
Întru realizarea prevederilor Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1638-II din 30 august 2000 "Privind susţinerea persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare, şi colaborarea cu acestea", Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă direcţiile principale de susţinere a persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare (anexa nr. 1).
2. Se constituie pe lîngă Guvern, pe baze obşteşti, Consiliul coordonator pentru susţinerea persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare şi se aprobă componenţa lui nominală (anexa nr. 2).
3. Se aprobă Regulamentul Consiliului coordonator pentru susţinerea persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare (anexa nr. 3).
4. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Ministerul Culturii şi Turismului, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Biroul Relaţii Interetnice şi instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova vor prevedea în programul lor de activitate acţiuni concrete pentru susţinerea persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare.
[Pct.4 modificat prin HG1638/31.12.03, MO13/16.01.04 art.111]
4. Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Culturii, Ministerul Economiei şi Reformelor, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, Departamentul Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor şi Compania de Stat "Teleradio-Moldova" vor prevedea în programul lor de activitate acţiuni concrete pentru susţinerea persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare
5. Biroul Relaţii Interetnice, în colaborare cu ministerele sus-enumerate:
   va organiza, cu acordul sus-numitului consiliu coordonator, congrese, mese rotunde, seminare, conferinţe etc. cu participarea reprezentanţilor originarilor din Republica Moldova, domiciliaţi peste hotare;
va elabora şi va prezenta spre aprobare consiliului coordonator nou-constituit programul acţiunilor întru susţinerea persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare, şi va exercita controlul asupra realizării lui.
[Pct.5 modificat prin HG1638/31.12.03, MO13/16.01.04 art.111]
5. Departamentul Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor, în colaborare cu ministerele sus-enumerate:
va organiza în anul 2002 la Chişinău, cu acordul sus-numitului consiliu coordonator, convocarea primului congres al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare;
va elabora şi va prezenta spre aprobare consiliului coordonator nou-constituit programul acţiunilor întru susţinerea persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare, şi va exercita controlul asupra realizării lui.
6. Acţiunile întru susţinerea persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare, se vor finanţa în limitele alocaţiilor bugetare prevăzute pentru ministerele şi departamentele implicate, precum şi din contul resurselor extrabugetare.
7. Se stabileşte că în cazul demisiei din funcţiile publice deţinute, atribuţiile membrilor Consiliului coordonator pentru susţinerea persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare vor fi exercitate de persoanele nou confirmate în posturile respective, fără să fie emisă o nouă hotărîre de Guvern.
[Pct.7 în redacţia HG1189/10.09.02, MO130/19.09.02 art.1322]
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                              Dumitru BRAGHIŞ
Contrasemnată:
Ministrul afacerilor externe                                 Nicolae Cernomaz
Ministrul finanţelor                                            Mihail Manoli
Ministrul justiţiei                                             Valeria Şterbeţ
Ministrul educaţiei şi ştiinţei                                       Ilie Vancea
Chişinău, 29 decembrie 2000.
Nr. 1322.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1322
din 20 decembrie 2000
Direcţiile principale de susţinere a persoanelor originare
din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare

Direcţiile Responsabilii
I. În domeniul drepturilor omului* Susţinerea dezvoltării libere a persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, în conformitate cu principiile dreptului internaţional şi cu legislaţia ţărilor lor de reşedinţă. Stabilirea de contacte cu persoanele originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, şi cu organizaţiile obşteşti ale acestora* Acordarea de către misiunile diplomatice a unei asistenţe organizatorice, metodologice şi juridice persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare* Protecţia drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, în conformitate cu principiile dreptului internaţional şi cu legislaţia statelor respectiveII. În domeniul culturii* Facilitarea condiţiilor pentru studierea şi promovarea de către persoanele originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, a culturii naţionale prin:     a) instituirea unor centre de culturp-informare-documentare;     b) difuzarea de publicaţii şi materiale audivizuale privind viaţa culturală, economică, ştiinţifică şi spirituală a Republicii Moldova;     c) organizarea de manifestări culturale pe teritoriul ţării respective* Susţinerea acţiunilor organizaţiilor etnoculturale ale persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, în ceea ce priveşte promovarea limbii, culturii şi tradiţiilor naţionale, păstrarea identităţii etnice, culturale şi religioase a acestoraIII. În domeniul educaţiei şi învăţămîntului* Acordarea ajutorului necesar  persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, şi organizaţiilor lor etnoculturale în realizarea dreptului de a studia limba maternă, literatura, istoria, geografia patriei istorice, în conformitate cu normele dreptului internaţional, cu legislaţia statelor, ai căror cetăţeni sînt, şi cu acordurile interstatale la care este parte Republica MoldovaIV. În domeniul protecţiei sociale* Sprijinirea persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, în vederea obţinerii vizei de intrare în Republica Moldova, reîntoarcerii şi stabilirii în ţară, înmatriculării în instituţiile de învăţămînt sau încadrării în cîmpul muncii Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,Biroul Relaţii Interetnice, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale,Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării EuropeneMinisterul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,Biroul Relaţii Interetnice, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei SocialeMinisterul Culturii şi Turismului,instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării EuropeneBiroul Relaţii Interetnice, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Ministerul Culturii şi TurismuluiMinisterul Educaţie, Ministerul Culturii şi Turismului, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,Biroul Relaţii InteretniceMinisterul Economiei şi Comerţului, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale

[Anexa nr.1 modificat prin HG1638/31.12.03, MO13-15/16.01.04 art.111]

Direcţiile Responsabilii
I. În domeniul drepturilor omului* Susţinerea dezvoltării libere a persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, în conformitate cu principiile dreptului internaţional şi cu legislaţia ţărilor lor de reşedinţă. Stabilirea de contacte cu persoanele originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, şi cu organizaţiile obşteşti ale acestora* Acordarea de către misiunile diplomatice a unei asistenţe organizatorice, metodologice şi juridice persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare* Protecţia drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, în conformitate cu principiile dreptului internaţional şi cu legislaţia statelor respectiveII. În domeniul culturii* Facilitarea condiţiilor pentru studierea şi promovarea de către persoanele originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, a culturii naţionale prin:     a) instituirea unor centre de culturp-informare-documentare;     b) difuzarea de publicaţii şi materiale audivizuale privind viaţa culturală, economică, ştiinţifică şi spirituală a Republicii Moldova;     c) organizarea de manifestări culturale pe teritoriul ţării respective* Susţinerea acţiunilor organizaţiilor etnoculturale ale persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, în ceea ce priveşte promovarea limbii, culturii şi tradiţiilor naţionale, păstrarea identităţii etnice, culturale şi religioase a acestoraIII. În domeniul educaţiei şi învăţămîntului* Acordarea ajutorului necesar  persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, şi organizaţiilor lor etnoculturale în realizarea dreptului de a studia limba maternă, literatura, istoria, geografia patriei istorice, în conformitate cu normele dreptului internaţional, cu legislaţia statelor, ai căror cetăţeni sînt, şi cu acordurile interstatale la care este parte Republica MoldovaIV. În domeniul protecţiei sociale* Sprijinirea persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, în vederea obţinerii vizei de intrare în Republica Moldova, reîntoarcerii şi stabilirii în ţară, înmatriculării în instituţiile de învăţămînt sau încadrării în cîmpul muncii Ministerul Afacerilor Externe,Departamentul Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor, Ministerul Munciii, Protecţiei Sociale şi FamilieiMinisterul Afacerilor ExterneMinisterul Afacerilor Externe,Departamentul Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor, Ministerul Munciii, Protecţiei Sociale şi FamilieiMinisterul Culturii,Compania de Stat "Teleradio-Moldova", Ministerul Afacerilor ExterneDepartamentul Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, Ministerul CulturiiMinisterul Educaţiei şi Ştiinţei, Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe,Departamentul Relaţii Naţionale şi Funcţionarea LimbilorMinisterul Munciii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, Ministerul Afacerilor Interne

[Anexa nr.2 în redacţia HG1189/10.09.02, MO130/19.09.02 art.1322]
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1322
din 20 decembrie 2000
Componenţa nominală a Consiliului coordonator
pentru susţinerea persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare
Guţu Lidia  - viceprim-ministru al Republicii Moldova, preşedintele consiliului;
Stoianov Tatiana  - director general al Departamentul Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor, vicepreşedintele consiliului;
Corobceanu Stela  - viceministru  al afacerilor externe, vicepreşedintele consiliului;
Bolduratu Sofia  - consultant principal, secţia problame sociale a cancelariei de Stat, secretar responsabil al consiliului;
Bantoş Alexandru  - redactor-şef al revistei "Limba romănă";
Bucun Nicolae  - prim-viceministru al educaţiei şi ştiinţei;
Creţu Victor  - prim-viceministru al justiţiei;
Cubreacov Vlad  - preşedintele Asociaţiei "Răsăritul romănesc", secretarul Comisiei parlamentare pentru drepturile omului, culte,           minorităţile naţionale şi comunităţile externe;
Dabija Nicolae  - redactor-şef al săptămănalului "Literatura şi Arta";
Gribincea Vasile  - directorul general al Radiodifuziunii Republicii Moldova;
Grozavu Petru  - preşedintele Asociaţiei "Dunărea şi Marea";
Josan Arcadie  - directorul departamentului migraţiuni al Ministerul Munciii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
Lozovanu Andrei  - viceministru  al culturii;
Postolachi Valentina  - viceministru  al economiei şi reformelor;
Simac Anatol  - viceministru  al afacerilor interme;
Suceveanu Arcadie- preşedintele Asociaţiei social-culturale "Bucovina"
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1322
din 29 decembrie 2000
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului coordonator pentru susţinerea persoanelor originare
din Republica Moldova, domiciliate peste hotare
STRATAN Andrei   - viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe şi
        integrării europene, preşedinte al Consiliului
GONCEAROVA Olga   - director general al Biroului Relaţii Interetnice,
        vicepreşedinte al Consiliului
KISTRUGA Eugenia   - viceministru al afacerilor externe şi integrării europene,
        vicepreşedinte al Consiliului
SOLOVEI Victor     - consultant principal în domeniul dezvoltării sociale,
        Aparatul Guvernului, secretar responsabil al Consiliului
Membrii Consiliului:
PLATON Mihail     - consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în
        problemele culturii, învăţămîntului şi ştiinţei
MOLDOVAN-BATRÎNAC  
Viorelia       - viceministru al educaţiei,  tineretului şi sportului
LAPICUS Tatiana     - viceministru al culturii şi turismului
FURCULIŢA Feodosia   - viceministru al finanţelor
EŞANU Nicolae     - viceministru al justiţiei
BUCIAŢCHI Pavel   - viceministru al dezvoltării informaţionale
TELEŞCU Ilie     - preşedinte al Companiei publice "Teleradio-Moldova"
[Anexa nr.2 în redacţia HG1317/13.12.05, MO172/23.12.05 art.1424]
[Anexa nr.2 în redacţia HG1317/13.12.05, MO172/23.12.05 art.1424]
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1322
din 29 decembrie 2000
Componenţa nominală
a Consiliului coordonator
pentru susţinerea persoanelor originare
din Republica Moldova, domiciliate peste hotare
CRISTEA Valerian   - viceprim-ministru al Republicii Moldova, preşedintele Consiliului
MLECICO Tatiana   - director general al
   Departamentului Relaţii Interetnice, vicepreşedinte al Consiliului
SLONOVSCHI Vitalie   - viceministru al afacerilor externe, vicepreşedinte al Consiliului
BOLDURATU Sofia   - consultant principal, secţia probleme sociale a Cancelariei de Stat,
  secretarul responsabil al Consiliului
Membrii Consiliului:
DUBROVSCHI Anatol   - consilierul Preşedintelui Republicii Moldova
COJOCARU Tudor   - prim-viceministru al educaţiei
CREŢU Victor   - prim-viceministru al justiţiei
MADAN Veaceslav   - prim-viceministru al culturii
FURCULIŢĂ Feodosia - viceministru al finanţelor
FILIP Vasile   - viceministru al afacerilor interne
ONCEANU Anatol   - viceprimar general al municipiului Chişinău.
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1322
din 20 decembrie 2000
REGULAMENTUL
Consiliului coordonator pentru susţinerea persoanelor originare
din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare*
I. Dispoziţii generale
1. Consiliul coordonator pentru susţinerea persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare (în continuare - Consiliul), se instituie în baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1638-II din 30 august 2000 "Privind susţinerea persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, şi colaborarea cu acestea".
2. Consiliul funcţionează în calitate de for consultativ, fiind constituit din factori decizionali şi reprezentanţi ai formaţiunilor etnoculturale şi ai altor asociaţii obşteşti înregistrate în modul stabilit, statutele cărora prevăd susţinerea persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, precum şi din savanţi şi specialişti ai diferitor instituţii care, potrivit îndatoririlor lor de serviciu, se ocupă de problemele acestei categorii de conaţionali.
3. Consiliul este chemat să consulte instituţiile abilitate în vederea promovării, păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, şi să contribuie la procesul de renaştere, conştientizare şu afirmare a valorilor spirituale naţionale.
II. Atribuţiile de bază
4. Consiliul are următoarele atribuţii:
examinează situaţia diasporei moldoveneşti şi coordonează activitatea organelor de stat pentru realizarea acţiunilor prevăzute în Direcţiile principale de susţinere a persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare;
discută în şedinţele sale informaţiile ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale privind susţinerea persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare;
prezintă propuneri de colaborare în diverse domenii cu persoanele fizice şi juridice care reprezintă diaspora;
consultă instituţiile interesate ăn problemele susţinerii persoanelor originare din Republicii Moldova şi a urmaşilor acxestora şi conlucrează cu ele în scopul creării posibilităţilor necesare, pentru ca aceste persoane să se bucure de drepturile omului în conformitate cu tratatele internaţionale la care este parte Republica Moldova;
convoacă congrese, conferinţe şi seminare în problemele persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare;
contribuie la păstrarea identităţii etnice, culturale şi lingvistice a persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare;
prezintă propuneri pentru modificarea actelor normative interne în scopul susţinerii persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare, şi a asociaţiilor lor obşteşti, încadrînd aceste acţiuni în direcţiile prioritare ale politicii naţionale externe;
facilitează realizarea programelor naţional-culturale ale asociaţiilor obşteşti ale persoanelor originare din ţara noastră, domiciliate în afara frontierelor ei;
contribuie la stabilirea şi dezvoltarea contactelor individuale şi colective între persoanele originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare şi patria lor istorică;
contribuie la propagarea şi organizarea studierii limbii romăne în condiţiile diasporei;
informează sistematic Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova despre etapele de realizare a Direcţiilor principale de activitate privind susţinerea persoanelor originare din Republicii Moldova, domiciliate peste hotare şi colaborarea cu acestea.
III. Organizarea activităţii
5. Activitatea Consiliului se desfăşoară în conformitate cu planul de acţiuni, aprobat cu majoritatea din voturile membrilor lui.
6. Consiliul este condus de preşedintele lui, care este, de regulă, viceprim-ministru al Republicii Moldova, şi de doi vicepreşedinţi, în persoana directorului general al Biroul Relaţii Interetnice şi a viceministrului afacerilor externe şi integrării europene.
[Pct.6 modificat prin HG1317/13.12.05, MO172/23.12.05 art.1424]
[Pct.6 modificat prin HG1317/13.12.05, MO172/23.12.05 art.1424]
6. Consiliul este condus de preşedintele lui, care este, de regulă, viceprim-ministru al Republicii Moldova, şi de doi vicepreşedinţi, în persoana directorului general al Departamentul Relaţii Interetnice şi a viceministrului afacerilor externe.
[Pct.6 modificat prin HG1638/31.12.03, MO13-15/16.01.04 art.111]
[Pct.6 modificat prin HG1638/31.12.03, MO13-15/16.01.04 art.111]
6. Consiliul este condus de preşedintele lui, care este, de regulă, viceprim-ministru al Republicii Moldova, şi de doi vicepreşedinţi, în persoana directorului general al Departamentul Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor şi a viceministrului afacerilor externe.
7. Şedinţele  Consiliului se ţin o dată în trimestru.
8. Consiliul aprobă planurile curente şi de perspectivă ale activităţii sale şi organizează realizarea lor.
9. Şedinţele  Consiliului şi deciziile luate se consemnează în procese-verbale, semnate de către ăreşedintele şedinţei şi de secretar.
10.Hotărîrile Consiliului în problemele discutate sînt executorii şi se aduc la cunoştinţa persoanelor interesate.
* Sînt recunoscute ca persoane originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare, persoanele şi urmaşii acestora, care provin prin obîrşia, rădăcinile şi strămoşii lor din fosta Basarabie, Bucovina de Nord, ţinutul Herţa şi, în special, din actualul teritoriu al Republicii Moldova şi care, pomenindu-se, în virtutea diferitor împrejurări, dincolo de hotarele patriei lor istorice, îşi conştientizează originea şi se consideră reprezentanţi ai diasporei.