HGM1371/2003
ID intern unic:  295804
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1371
din  17.11.2003
cu privire la reorganizarea şcolilor profesionale polivalente în şcoli profesionale
Publicat : 24.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 234     art Nr : 1418
MODIFICAT
HG939/05.09.05, MO119-122/09.09.05 art.1009
În scopul realizării prevederilor Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 692), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se acceptă propunerea Ministerului Educaţiei de a reorganiza, cu începere de la 1 decembrie 2003, şcolile profesionale polivalente în şcoli profesionale, conform anexei.
2. Şcolile profesionale vor funcţiona în sediile actuale, utilizînd baza tehnico-materială şi didactică de care dispun la momentul adoptării prezentei hotărîri.
3. Ministerul Educaţiei:
va elabora şi aproba, în termen de o lună, Regulamentul-tip al şcolii profesionale;
va asigura crearea condiţiilor necesare pentru elevii înmatriculaţi în şcolile profesionale polivalente la treptele I, II şi III în vederea finalizării studiilor;
va decide asupra propunerilor autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul doi privind reorganizarea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional din subordinea acestora.
4. Consiliile raionale şi locale vor efectua estimarea anuală şi de perspectivă a necesarului de muncitori calificaţi pentru agenţii economici din teritoriu, în funcţie de pronosticul dezvoltării ramurilor economiei locale.
5. Ministerul Economiei, în comun cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei şi cu alte părţi interesate, va elabora şi, în termen de trei luni, va prezenta spre aprobare Guvernului modificările şi completările respective la Nomenclatorul meseriilor (profesiilor) pentru pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional.
PRIM-MINISTRU             Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru             Valerian Cristea
Ministrul educaţiei           Valentin Beniuc
Ministrul finanţelor           Zinaida Grecianîi
Ministrul economiei           Marian Lupu
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                Valerian  Revenco
Chişinău, 17 noiembrie 2003.
Nr. 1371.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1371
din 17 noiembrie 2003
LISTA
şcolilor profesionale polivalente care, cu începere
de la l decembrie 2003, vor fi reorganizate în şcoli profesionale

Denumirea instituţiei pînă ta reorganizare Denumirea instituţiei după reorganizare
Şcoala profesională polivalentă nr 1, mun. Chişinău Şcoala profesională nr.l, mun. Chişinău
Şcoala profesională polivalentă nr.2, mun. Chişinău Şcoala profesională nr.2 ,mun. Chişinău
Şcoala profesională polivalenta nr.4, mun. Chişinău Şcoala profesională nr. 4, mun. Chişinău
Şcoala profesională polivalentă nr.5, mun. Chişinău Şcoala profesională nr.5, mun, Chişinău
Şcoala profesională polivalentă nr. 6, mun. Chişinău Şcoala profesionala nr. 6, mun. Chişinău
Şcoala profesională polivalentă nr. 8, mun. Chişinău Şcoala profesională nr.8, mun. Chişinău
Şcoala profesională polivalentă nr.9, mun. Chişinău Şcoala profesională nr.9, mun: Chişinău
Şcoala profesională polivalentă nr. 10, mun.Chişinău Şcoala profesională nr. 10, mun, Chişinău
Şcoala profesionala polivalentă nr. 1, mun. Bălţi Şcoala profesională nr.1, mun. Bălţi
Şcoala profesionali polivalentă nr.2, mun, Bălţi Şcoala profesională nr.2, mun. Bălţi
Şcoala profesională polivalentă nr, 3, mun. Bălţi Şcoala profesională nr.3, mun. Bălţi
Şcoala profesională polivalentă nr,4, mun. Bălţi Şcoala profesională nr, 4, mun. Bălţi
Şcoala profesională polivalentă cr.5, mun. Bălţi Şcoala profesională nr.5 ,mun. Bălţi
Scoală profesională polivalentă nr.1, or, Criuleni, judeţul.Chişinău Şcoala profesională nr. 1, or. Criuleni
Şcoala profesională polivalentă nr.2, or. Criulenî, judeţul Chişinău Şcoala profesională nr.2, or. Criuletii
Şcoala profesională polivalentă, s. Răzeni, judeţul Chişinău Şcoala profesională, com. Răzeni, raionul laloveni
Şcoala profesională polivalentă, corn. Alexăndreni. Judeţul Bălţti Şcoala profesională, corn. Alexăndreni, raionul Sîngerei
Şcoala profesională polivalentă, or. Rîşcani, judeţul Bălţi Şcoala profesională, or. Rîşcani
Şcoala profesională polivalentă, corn. Ciuciulea, judeţul Bălţi Şcoala profesională, s. Ciuciulea, raionul Glodeni
Şcoala profesională polivalentă nr. 1, or. Cupcini. judeţul Edineţ Şcoala profesională nr.1, or; Cupcini, raionul Edineţ
Şcoala profesională polivalentă or.2, or Cupcini. judeţul Edineţ Şcoala profesiooală nr.2, or. Cupcini, raionul Edineţ
Şcoala profesională polivalentă, corn. Tîrnova, judeţul Edineţ Şcoala profesională, corn. Tîrnova, raionul Donduşeni
Şcoala profesională, polivalentă, corn. Corbu, judeţul Edineţ Şcoala profesională, s. Corbu, raionul Donduşeni
Şcoala profesională polivalentă, or. Ocniţa, judeţul Edineţ Şcoala profesională, or. Ocniţa
Şcoala profesională polivalentă, or. Drochia. iudetul Soroca Şcoala profesională, or. Drochia
Şcoala profesională" polivalentă, com. Zguriţa, judeţul Soroca Şcoala profesională, s. Zguriţa, raionul Drochia
Şcoala profesională polivalentă, or. Floreşti, iudetul Soroca Şcoala profesională, or. Floreşti
Şcoala profesională polivalentă, or. Mărculeşti, iudetul Soroca Şcoala profesională, or, Mărculeşti, raionul Floreşti
Şcoala profesională polivalentă, com. Cuhureştii de Sus, judeţul Soroca Şcoala profesională, corn. Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti
Şcoala/profesională polivalentă, com. Tîrgul Vertiujeni, iudeţul Soroca Şcoala profesională, s. Tîrgul Vertiujeni, raionul Floreşti
Şcoala profesională polivalentă, or. Soroca Şcoala profesională, or. Soroca
Şcoala profesională polivalentă, or. Orhei Şcoala profesională, or. Orhei
Şcoala profesională polivalentă, s. Cucuruzenii de Sus. iudeţul Orhei Şcoala profesională, s. Cucuruzenii de Sus, raionul Orhei
Şcoala profesională polivalentă, or. Telenesti. iudeţul Orhei Şcoala profesională, or. Teleneşti
Şcoala profesională polivalentă, or. Rezina, iudeţul Orhei Şcoala profesională, or. Rezina


Şcoala profesională polivalentă, or. Căuşeni. iudeţul Tighina Şcoala profesională, or. Căuseni
Şcoala profesională polivalentă, corn. Taraclia. iudeţul Tighina Şcoala profesională, s. Taraclîa, raionul Căuseni
Şcoala profesională polivalentă, or. Ştefan-Vodă. iudeţul Tighina Şcoala profesională, or. Ştefan-Vodă
Şcoala profesională polivalentă nr. 1, or. Cahul Şcoala profesională nr. 1, or. Cahul
Şcoala profesională polivalentă nr.2, or. Cahul Şcoala profesională nr.2, or. Cahul
Şcoala profesională polivalentă, or. Comral, U.T.A. Găgăuzia Şcoala profesională, mun. Comrat, U.T.A. Găgăuzia
Şcoala profesională polivalentă, or. Ceadîr-Lunga. U.TA Găgăuzia Şcoala profesională, or. Ceadîr-Lunga, U.T.A. Găfiăuzia
Şcoala profesională polivalentă, or. Vulcăneşti. U.T.A. Găgăuzia Şcoala profesională, or. Vulcăneşti, UT A Găgăuzia

[Anexa modificată prin HG939/05.09.05, MO119-122/09.09.05 art.1009]
[Anexa modificată prin HG939/05.09.05, MO119-122/09.09.05 art.1009]
LISTA
şcolilor profesionale polivalente care, cu începere
de la l decembrie 2003, vor fi reorganizate în şcoli profesionale

Denumirea instituţiei pînă ta reorganizare Denumirea instituţiei după reorganizare
Şcoala profesională polivalentă nr 1, mun. Chişinău Şcoala profesională nr.l, mun. Chişinău
Şcoala profesională polivalentă nr.2, mun. Chişinău Şcoala profesională nr.2 ,mun. Chişinău
Şcoala profesională polivalentă nr. 3, mun. Chişinău Şcoala profesională nr.3, mun. Chişinău
Şcoala profesională polivalenta nr.4, mun. Chişinău Şcoala profesională nr. 4, mun. Chişinău
Şcoala profesională polivalentă nr.5, mun. Chişinău Şcoala profesională nr.5, mun, Chişinău
Şcoala profesională polivalentă nr. 6, mun. Chişinău Şcoala profesionala nr. 6, mun. Chişinău
Şcoala profesională polivalentă nr. 7, num. Chişinău Şcoala profesională nr.7, mun. Chişinău
Şcoala profesională polivalentă nr. 8, mun. Chişinău Şcoala profesională nr.8, mun. Chişinău
Şcoala profesională polivalentă nr.9, mun. Chişinău Şcoala profesională nr.9, mun: Chişinău
Şcoala profesională polivalentă nr. 10, mun.Chişinău Şcoala profesională nr. 10, mun, Chişinău
Şcoala profesionala polivalentă nr. 1, mun. Bălţi Şcoala profesională nr.1, mun. Bălţi
Şcoala profesionali polivalentă nr.2, mun, Bălţi Şcoala profesională nr.2, mun. Bălţi
Şcoala profesională polivalentă nr, 3, mun. Bălţi Şcoala profesională nr.3, mun. Bălţi
Şcoala profesională polivalentă nr,4, mun. Bălţi Şcoala profesională nr, 4, mun. Bălţi
Şcoala profesională polivalentă cr.5, mun. Bălţi Şcoala profesională nr.5 ,mun. Bălţi
Scoală profesională polivalentă nr.1, or, Criuleni, judeţul.Chişinău Şcoala profesională nr. 1, or. Criuleni
Şcoala profesională polivalentă nr.2, or. Criulenî, judeţul Chişinău Şcoala profesională nr.2, or. Criuletii
Şcoala profesională polivalentă, s. Răzeni, judeţul Chişinău Şcoala profesională, com. Răzeni, raionul laloveni
Şcoala profesională polivalentă, corn. Alexăndreni. Judeţul Bălţti Şcoala profesională, corn. Alexăndreni, raionul Sîngerei
Şcoala profesională polivalentă, or. Rîşcani, judeţul Bălţi Şcoala profesională, or. Rîşcani
Şcoala profesională polivalentă, corn. Ciuciulea, judeţul Bălţi Şcoala profesională, s. Ciuciulea, raionul Glodeni
Şcoala profesională polivalentă nr. 1, or. Cupcini. judeţul Edineţ Şcoala profesională nr.1, or; Cupcini, raionul Edineţ
Şcoala profesională polivalentă or.2, or Cupcini. judeţul Edineţ Şcoala profesiooală nr.2, or. Cupcini, raionul Edineţ
Şcoala profesională polivalentă, corn. Tîrnova, judeţul Edineţ Şcoala profesională, corn. Tîrnova, raionul Donduşeni
Şcoala profesională, polivalentă, corn. Corbu, judeţul Edineţ Şcoala profesională, s. Corbu, raionul Donduşeni
Şcoala profesională polivalentă, or. Ocniţa, judeţul Edineţ Şcoala profesională, or. Ocniţa
Şcoala profesională polivalentă, or. Drochia. iudetul Soroca Şcoala profesională, or. Drochia
Şcoala profesională" polivalentă, com. Zguriţa, judeţul Soroca Şcoala profesională, s. Zguriţa, raionul Drochia
Şcoala profesională polivalentă, or. Floreşti, iudetul Soroca Şcoala profesională, or. Floreşti
Şcoala profesională polivalentă, or. Mărculeşti, iudetul Soroca Şcoala profesională, or, Mărculeşti, raionul Floreşti
Şcoala profesională polivalentă, com. Cuhureştii de Sus, judeţul Soroca Şcoala profesională, corn. Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti
Şcoala/profesională polivalentă, com. Tîrgul Vertiujeni, iudeţul Soroca Şcoala profesională, s. Tîrgul Vertiujeni, raionul Floreşti
Şcoala profesională polivalentă, or. Soroca Şcoala profesională, or. Soroca
Şcoala profesională polivalentă, or. Orhei Şcoala profesională, or. Orhei
Şcoala profesională polivalentă, s. Cucuruzenii de Sus. iudeţul Orhei Şcoala profesională, s. Cucuruzenii de Sus, raionul Orhei
Şcoala profesională polivalentă, or. Telenesti. iudeţul Orhei Şcoala profesională, or. Teleneşti
Şcoala profesională polivalentă, or. Rezina, iudeţul Orhei Şcoala profesională, or. Rezina


Şcoala profesională polivalentă, or. Căuşeni. iudeţul Tighina Şcoala profesională, or. Căuseni
Şcoala profesională polivalentă, corn. Taraclia. iudeţul Tighina Şcoala profesională, s. Taraclîa, raionul Căuseni
Şcoala profesională polivalentă, or. Ştefan-Vodă. iudeţul Tighina Şcoala profesională, or. Ştefan-Vodă
Şcoala profesională polivalentă nr. 1, or. Cahul Şcoala profesională nr. 1, or. Cahul
Şcoala profesională polivalentă nr.2, or. Cahul Şcoala profesională nr.2, or. Cahul
Şcoala profesională polivalentă, or. Comral, U.T.A. Găgăuzia Şcoala profesională, mun. Comrat, U.T.A. Găgăuzia
Şcoala profesională polivalentă, or. Ceadîr-Lunga. U.TA Găgăuzia Şcoala profesională, or. Ceadîr-Lunga, U.T.A. Găfiăuzia
Şcoala profesională polivalentă, or. Vulcăneşti. U.T.A. Găgăuzia Şcoala profesională, or. Vulcăneşti, UT A Găgăuzia