HGM1488/2004
ID intern unic:  295840
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1488
din  31.12.2004
cu privire la Comisia guvernamentală permanentă pentru organizarea
executării hotărîrilor definitive ale Curţii Europene a Drepturilor
Omului versus Republica Moldova
Publicat : 01.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 25
MODIFICAT
    HG578 din 06.10.09, MO153-154/09.10.09 art.642
    HG1256 din 11.11.08, MO204-205/14.11.08 art.1263
    HG949 din 05.09.05, MO123-125/16.09.05 art.1023

În scopul organizării şi monitorizării procesului de executare a hotărîrilor definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se instituie Comisia guvernamentală permanentă pentru organizarea executării hotărîrilor definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova şi se aprobă, conform anexei, componenţa ei nominală.
2. Comisia:
se va întruni în şedinţe ori de cîte ori va fi necesar, la propunerea preşedintelui Comisiei;
adoptă hotărîri ale căror caracter este executoriu pentru autorităţile vizate;
poate antrena în activitatea sa şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor publice, sau organelor de resort cărora li se atribuie ca învinuire încălcarea drepturilor reclamantului, enunţate în cuprinsul hotărîrii Curţii Europene;
informează periodic Guvernul despre măsurile întreprinse în vederea organizării executării hotărîrilor definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova;
în termen de o lună, va aproba Regulamentul său de activitate.
3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile publice deţinute, atribuţiile lor în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.

PRIM-MINISTRU                                    Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul justiţiei                                        Victoria Iftodi

Chişinău, 31 decembrie 2004.
Nr.1488.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1488
din 31 decembrie 2004
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei guvernamentale permanente pentru organizarea
executării hotărîrilor definitive ale Curţii Europene a
Drepturilor Omului versus Republica Moldova
    TĂNASE Alexandru        -    ministru al justiţiei, preşedinte al Comisiei
    ROTARI Oleg                 -   consultant în Direcţia agent guvernamental,
                                                Ministerul Justiţiei, secretar al Comisiei
                                            -   viceministru al afacerilor externe şi integrării
                                                europene
    NEGRUŢA Veaceslav    -   ministru al finanţelor
    GROSU Vladimir             -  agent guvernamental la Curtea Europeană a
                                                Drepturilor Omului
    ŞTIRBU Tudor                -   şef adjunct al Direcţiei juridice a Cancelariei
                                                de Stat
    SERBINOV Igor              -  adjunct al Procurorului General
    DEVDEREA Valeriu        -  director al Departamentului de executare a
                                               deciziilor judiciare, Ministerul Justiţiei

   
[Anexa în redacţia HG578 din 06.10.09, MO153-154/09.10.09 art.642]
    [Anexa modificată prin HG1256 din 11.11.08, MO204-205/14.11.08 art.1263]
    [Anexa în redacţia HG949 din 05.09.05, MO123/16.09.05 art.1023]