HGM152/2004
ID intern unic:  295854
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 152
din  19.02.2004
cu privire la cuantumul sporului de compensare
pentru munca prestată în condiţii nefavorabile
Publicat : 05.03.2004 în Monitorul Oficial Nr. 39-41     art Nr : 299
    HG896 din 07.08.06, MO126-130/11.08.06 art.938
    HG40 din 11.01.06, MO5-8/13.01.06 art.49
    HG869 din 18.08.05, MO113-116/26.08.05 art.941

       
    Denumirea hotărîrii modificată prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225

    În conformitate cu prevederile Legii salarizării şi în baza acordului dintre partenerii sociali, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Pct.1-2 abrogate prin HG165 din 09.03.10, MO35/12.03.10 art.219]      
    [Pct.3 exclus prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
    [Pct.1-3 în redacţia HG782 din 04.07.07, MO107-111/27.07.07 art.832]
    [Pct.1-3 în redacţia HG896 din 07.08.06, MO126-130/11.08.06 art.938]
   
[Pct.31 exclus prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
    [Pct.31  introdus prin HG782/04.07.07, MO107-111/27.07.07 art.832]
    [Pct.4 exclus prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
    5. Angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, precum şi din sectorul bugetar, care prestează munca în condiţii nefavorabile, li se stabilesc, în funcţie de starea reală a condiţiilor de muncă, sporuri de compensare, conform anexei nr. 3.
    6. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.343 din 21 martie 2003 "Cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58, art. 360).

    PRIM-MINISTRU                                                      Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru                                                         Valerian Cristea
    Ministrul muncii şi
    protecţiei sociale                                                          Valerian Revenco
    Ministrul economiei                                                      Marian Lupu

    Chişinău, 19 februarie 2004.
    Nr. 152.

    [Anexa 1 exclusă prin HG896 din 07.08.06, MO126-130/11.08.06 art.938]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG40 din 11.01.06, MO5/13.01.06 art.49]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG869 din 18.08.05, MO113-116/26.08.05 art.941]

    [Anexa nr.2 exclusă prin HG782 din 04.07.07, MO107-111/27.07.07 art.832]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 152
din 19 februarie 2004

Sporul de compensare pentru munca prestată
în condiţiile nefavorabile

Numărul de puncte in funcţie de gradul de nocivitate, stabilit în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1335 din 10 octombrie 2002

Mărimea sporului, lei

0,5-2,0
100
2,1-4,0
120
4,1-6,0
140
6,1-8,0
160
8,1-10,0
180
mai mult de 10,0
200"

    [Anexa nr.3 în redacţia HG782 din 04.07.07, MO107-111/27.07.07 art.832]