HGM1636/2002
ID intern unic:  295888
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1636
din  18.12.2002
cu privire la aprobarea Contractului-tip de acordare a asistenţei
 medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării
 obligatorii de asistenţă medicală
Publicat : 27.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 178-181     art Nr : 1792

     NOTĂ:
    
În tot textul Contractului-tip sintagma „Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătăţii” prin HG768 din 26.11.09, MO173/01.12.09 art.850
pe tot parcursul textului sintagma "Ministerul Sănătăţii" se substituie cu sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale"
pe tot parcursul textului cuvîntul "Agenţia" se substituie cu cuvîntul "Compania", la cazul respectiv;
Întru executarea Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, art. 280), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Contractul - tip de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (se anexează).
   
2. Modelul şi numărul anexelor la Contractul-tip vor corespunde tipurilor de asistenţă medicală contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină cu instituţia medicală şi modalităţilor de contractare, stabilite de legislaţie pentru anul respectiv.
    [Pct.2 introdus prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]

Prim-ministru
al Republicii Moldova                                 Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                      Ştefan Odagiu
Ministrul sănătăţii                                        Andrei Gherman
Ministrul finanţelor                                      Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                          Ion Morei

Chişinău, 18 decembrie 2002.
Nr. 1636.


    contract
    [Contract modificat prin HG43 din 16.01.18, MO18-26/19.01.18 art.49]
    [Contract modificat prin HG1052 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1158; în vigoare 27.12.13]
    [Contract modificat prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]
    [Contract modificat prin HG1124 din 06.10.08, MO186/14.10.08 art.1132]
    [Contract modificat prin HG720 din 18.07.05, MO101-103/29.07.05 art.790]

    [Anexa nr.1-5 excluse prin HG743 din 18.08.10, MO153-154/24.08.10 art.835]