HGM198/1993
ID intern unic:  295936
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 198
din  16.04.1993
cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile
Publicat : 30.04.1993 în Monitorul Oficial Nr. 4     art Nr : 119

      MODIFICAT
     
HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621
      HG140 din 06.04.15, MO89-92/10.04.15 art.164; în vigoare 01.01.15
     
HG78 din 08.02.12, MO30-33/10.02.12 art.100; în vigoare 01.01.12
      HG229 din 29.02.08, MO45-46/04.03.08 art. 284
HG827 din 08.08.05, MO107-109/12.08.05 art.895
HG1584 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.56, în vigoare 01.01.04
HG1733 din 31.12.02, MO190-197/31.12.02 art.1884
HG75 din 30.01.01, MO14-15/08.02.01, în vigoare 01.01.04
HG42 din 25.01.99, MO7/28.01.99
HG13 din 15.01.99, MO5/21.01.99
HG389 din 08.07.96, MO58/05.09.96 art.451
HG237 din 30.04.96, MO35/11.06.96
HG599 din 28.08.95, MO59/26.10.95 art.480
HG152 din 03.03.95, MO15-16/17.03.95 art.114
HG118 din 22.03.94, MO3/31.03.94
HG115 din 21.03.94, MO3/31.03.94 art.69
HG63 din 03.02.94, MO2/03.02.94 art.43
HG584 din 13.09.93, MO9/30.09.93
HG491 din 09.08.93, MO8/30.08.93

Pentru a proteja în continuare copiii şi familiile socialmente vulnerabile de efectele spontane ale liberalizării preţurilor la unele produse alimentare, combustibil, energie şi servicii comunale şi întru executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova din 25 februarie 1993 "Cu privire la majorarea salariului minim, a pensiilor, burselor şi indemnizaţiilor", Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
1. Se stabilesc, începînd cu 1 ianuarie 1994, indemnizaţii sociale şi  plăţi de compensare în următorul raport procentual faţă de  salariul minim:
[Pct.1 în redacţia HG63 din 03.02.94, MO2/03.02.94 art.43]
[Pct.1 în redacţia HG491 din 09.08.93, MO8/30.08.93]
[Subpct.1) abrogat prin HG152 din 03.03.95, MO15-16/17.03.95 art.114]
[Subpct.2) abrogat prin HG63 din 03.02.94, MO2/03.02.94 art.43]
3) indemnizaţii lunare de 50 procente pentru copiii de la vîrsta de un an şi jumătate ai militarilor în serviciu în termen:
[Subpct.4) abrogat prin HG152 din 03.03.95, MO15-16/17.03.95 art.114]
[Subpct.4) modificat prin HG118 din 22.03.94, MO3/31.03.94]
[Subpct.4) în redacţia HG63 din 03.02.94, MO2/03.02.94 art.43]
[Subpct.4) în redacţia HG491 din 09.08.93, MO8/30.08.93]
      [Subpct.5) abrogat prin HG75 din 30.01.01, MO14-15/08.02.2001, în vigoare 01.01.04] 
[Subpct.6) abrogat prin HG152 din 03.03.95, MO15-16/17.03.95 art.114]
[Subpct.6) în redacţia HG63 din 03.02.94, MO2/03.02.94 art.43]
[Subpct.6) în redacţia HG491 din 09.08.93, MO8/30.08.93]
[Subpct.7) abrogat prin HG63 din 03.02.94, MO2/03.02.94 art.43]
[în redacţia HG491 din 09.08.93, MO8/30.08.93]
8) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în colaborare cu Federaţia Sindicatelor Independente din Moldova, să elaboreze Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi achitare a indemnizaţiilor sociale şi plăţilor de compensare, prevăzute  prin prezenta hotărîre.
[Subpct.8) introdus prin HG491 din 09.08.93, MO8/30.08.93]
[Pct.2 abrogat prin HG584 din 13.09.93, MO9/30.09.93]
[Pct.3 abrogat prin HG63 din 03.02.94 MO2/03.02.94 art.43]
4. Se stabileşte cu  începere de la1 martie 1993 - următoarele înlesniri:
eliberarea gratuită a medicamentelor pentru copiii de pînă la 3 ani, invalizii din copilărie pînă la vîrsta de 16 ani, precum şi copiii care au suferit în urma avariei de la Cernobîl. Eliberarea medicamentelor se efectuează de alocări pentru plîţile cu destinaţie specială;
protezarea audividă şi fonetică pe gratis a copiilor pînă la vîrsta de 16 ani, copiilor din casele de copii, elevilor şcolilor speciale, precum şi a studenţilor;
protezarea oculară pe gratis a elevilor şcolilor speciale, studenţilor, precum şi a invalizilor din copilărie;
protezarea ortopedică şi asigurarea cu articole de uz medical pe gratis a copiilor pînă la vîrsta de 16 ani, a invalizilor din copilărie şi a copiilor din casele de copii şi din internatele de invalizi.
5. Se stabileşte, începînd cu 1 ianuarie 1999:
a) taxa de întreţinere în instituţiile preşcolare şi în şcolile de tip internat pentru fiecare zi frecventată în mărime de 50 la sută din costul normelor de cheltuieli pentru alimentarea copiilor (elevilor), suportate de la buget, aprobate de Ministerul Educaţiei prin coordonare cu Ministerul Finanţelor;
      [Pct.5 lit.a) modificată prin HG1584 din 29.12.03, MO6-12/01.01.04 art.56] 
b) organelor administraţiei publice  locale, întreprinderilor şi organizaţiilor, care au în subordinea lor instituţii de educaţie preşcolară  şi şcoli-internat, li se acordă dreptul de a scuti  integral sau parţial de plata pentru întreţinerea copiilor din familiile cu mulţi copii şi socialmente vulnerabile, precum şi, în caz de necesitate, de a stabili o altă taxă de întreţinere, dar nu mai mică decît  mărimea prevăzută în subpunctul a) al prezentului punct;
c) Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Economiei şi Reformelor şi Ministerul Finanţelor, va elabora în timp de o lună şi va aproba condiţiile şi modul de scutire integrală sau parţială de plata pentru întreţinere în instituţiile preşcolare şi în şcolile de tip internat  a copiilor din familiile cu mulţi copii şi cele socialmente vulnerabile.
[Pct.5 în redacţia HG13 din 15.01.99, MO5/21.01.99]
[Pct.5 în redacţia HG237 din 30.04.96, MO35/11.06.96]
[Pct.5 în redacţia HG599 din 28.08.95, MO59/26.10.95 art.480]
6. Organelor autoadministrării locale, ministerelor şi departamentelor de stat, care au în subordinea lor gimnazii şi licee, li se acordă dreptul de a scuti integral sau parţial de plata pentru alimentaţie elevii instituţiilor sus-menţionate, proveniţi din familiile cu mulţi copii şi socialmente vulnerabile, cheltuielile urmănd să fie suportate din contul mijloacelor bugetare şi extrabugetare propii.
[Pct.6 modificat prin HG13 din 15.01.99, MO5/21.01.99]
7. Se permite trecerea instituţiilor preşcolare ale gospodăriilor agricole, prin decizia comitetelor executive raionale, în  subordinea organelor autoadministrării locale, în cazul cînd aceste gospodării  nu sînt apte să le asigure condiţii optime de funcţionare. Cheltuielile pentru salarizare şi defalcările în fondul spcial ale instituţiei, trecute în subordinea organelor autoadministrării locale, vor  fi suportate de la buget, iar celelalte cheltuieli - din contul unităţilor economice respective.
Angajarea cadrelor didactice şi medicale în aceste instituţii preşcolare şi concedierea lor se efectuează decătre direcţiile de învăţămînt raionale (orăşeneşti), cu acordul nemijlocit al conducătorilor unităţilor economice respective.
8. Comitetele executive raionale şi primăriile satelor să asigure gratuit, din contul bigetului, aprovizionarea cu produse alimentare speciale a copiilor în vîrstă de pînă la un an şi a copiilor de pînă la 2 ani din familiile cu mulţi copii şi familiile socialmente vulnerabile, domiciliate în localităţile rurale.
Se recomandă conducătorilor gospodăriilor agricole să asigure pe gratis, în modul stabilit, prin reţeaua bucătăriilor de lactate, aprovizionarea cu lapte şi produse lactate a copiilor în vîrstă de pînă la 3 ani, a femeilor gravide şi a mamelor ce alăptează.
      [Pct. 9 abrogat prin HG1733 din 31.12.02, MO190-197/31.12.02 art.1884]
[Pct.9 în redacţia HG389 din 08.07.96, MO58/05.09.96 art.451]
[Pct.9 în redacţia HG115 din 21.03.94, MO3/31.03.94 art.69 ]
    [Pct.10 abrogat prin HG494 din 12.08.15, MO223/14.08.15 art.621]

    [Pct.10 modificat prin HG140 din 06.04.15, MO89-92/10.04.15 art.164; în vigoare 01.01.15]
    [Pct.10 modificat prin HG78 din 08.02.12, MO30-33/10.02.12 art.100; în vigoare 01.01.12]
 
    [Pct.10 modificat prin HG229 din 29.02.08, MO45-46/04.03.08 art. 284]
[Pct.10 în redacţia HG827 din 08.08.05, MO107/12.08.05 art.895]
[Pct.10 în redacţia HG42 din 25.01.99, MO7/28.01.99]
11. Organele autoadministrării locale să repartizeze pentru casele de copii de tip familial terenuri arabile în dependenţă de numărul membrilor acestora, conform legislaţiei în vigoare şi să prevadă asigurarea lor prioritară cu mijloace tehnice, seminţe,  îngrăşăminte, păsări şi vite tinere, acordîndu-le, după  posibilităţi, şi alte înlesniri pentru dezvoltarea gospodăriilor auxiliare.
12. Ministerul Comerţului şi Resurselor Materiale, Uniunea Republicană a Asociaţiilor de Consum din Moldova, Asociaţia de Stat de Producţie pentru Combustibil şi organele autoadministrării locale să contribue la îmunătăţirea asigurării caselor de copii de tip familial cu produse alimentare, utilaje, obieste de inventar, materiale de construcţie  şi combustibil în corespundere cu normele prevăzute pentru întreţinerea copiilor orfani şi a copiilor fără tutelă părintească, repartizaţi în instituţiile de tip internat.
13. Copiilor orfani şi copiilor fără tutelă părintească li se acordă la absolvirea instituţiei de învăţămînt o compensaţie bănească în cuantumul unui salariu minim şi o indemnizaţie pentru procurarea îmbrăcămintei, încălţămimtei, obiectelor şi ustensilelor necesare  în mărime de 6 salarii minume.
14. Se stabilesc indemnizaţii linare în mărimea unui salariu minim unuia dintre părinţi ce nu este plasat în cîmpul muncii şi îngrijeşte copii cu deficienţe neuropsihice şi fizice, care, conform prescripţiilor medico-pedagogice, sînt instruiţi la domiciliu.
Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului, în termen de o lună de zile şi de comun acord cu  Ministerul Sănătăţii, să  aprobe  nomenclatorul prescripţiilor medico-pedagogice respective.
15. Se autorizează Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului să elaboreze în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor, şi să prezinte Guvernului în termen de o lună de zile propuneri coordonate privind organizarea şi funcţionarea sistemului de diagnostizare şi reabilitare a copiilor handicapaţi.
16. Se recomandă organelor autoadministrării locale să scutească de plata pentru hrană, integral sau parţial, pînă la 20 procente (în raport cu contingentul scutit complet), din numărul total al elevilor claselor I-IX, care provin din familii socialmente vulnerabile şi frecventează grupele cu regim semiintern.
[Pct.16 modificat prin HG584 din 13.09.93, MO9/30.09.93]
17. Organele autoadministrării locale să intensifice controlul asupra asigurării cu hrană, conform normelor stabilite, a copiilor în instituţiile de învăţămînt şi să extindă practica organizării maselor pentru elevii de toate vîrstele din familii socialmente vulnerabile, suportîndu-le din mijloacele alocate pentru învăţămîmtul  general obligatoriu şi din alte surse.
18. Se permite ministerelor, departamentelor de stat şi organelor autoadministrării locale să elibereze gratuit bilete de intremare (pînă la 25 la sută din numărul total) cu preponderenţă copiilor din familii socialmente vulnerabile, iar celelalte bilete de intremare să le vîndă doritorilor cu 10-20 la sută din preţul lor.
19. Ministerul  Sănătăţii, în comun cu ministerele şi  departamentele de stat interesate, să elaboreze şi să prezinte pînă la 1 iulie 1993;
Programul complex de profilaxie a natalităţii copiilor cu deficienţe mintale şi fizice;
Programul complex de  recuperare medico-socială a copiilor cu  vicii congenitale şi cu maladii genetic transmisibile şi oncologice.
20. Se autorizează Primăria oraşului Chişinău şi Ministerul Sănătăţii să examineze pînă la 1 iunie 1993 posibilitatea repartizării unor edificii adecvate în vederea amplasării  Centrului  de reabilitare medico-socială a copiilor cu patologii ale aparatului locomotor şi Centrului de recuperare medico-socială a copiilor şi adolescenţilor cu diverse devieri neuropsihice.
21. Ministerul Finanţelor să prelimineze anual mijloacele valutare necesare şi să le aloce Ministerului Relaţiilor Externe, care este autorizat să achiziţioneze cantităţile necesare de alimente adoptate pentru copii şi amestecuri alimentare cu efect curativ, conform comenzii Ministerului Sănătăţii. Distribuirea  reguroasă a acestor produse destinatarilor specificaţi se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.
22. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în corelare cu Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Industriei, să prezinte în termen de 3 luni propuneri argumentate privind crearea şi perspectivele dezvoltării  industriei  producătoare de amestecuri alimentare adaptate pentru copii şi celor cu efect curativ.
23. Ministerul Sănătăţii. Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului, de comun acord cu Federaţia Sindicatelor Îndependente din Moldova şi organele autoadministrării locale respective, să prezinte în termen de 2 luni Guvernului propuneri coordonate vizînd fondarea, în baza unei instituţii de învăţămînt  sau de odihnă, a unui sanatoriu pentru tratamentul copiilor invalizi, asistaţi de mame.
24. Se autorizează Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului, Ministerul Sănătăţii, să elaboreze în termen de 3 luni în comun cu ministerele şi departamentele de stat interesate şi să prezinte spre examinare Guvernului proiectul de lege "Cu privire la drepturile copilului", care să garanteze respectarea prevederilor Convenţiei internaţionale relativ la drepturile copilului.
25. Cheltuielile pentru  indemnizaţiile  şi plăţile de compensare, prevăzute prin prezenta hotărîre, se vor suporta astfel:
conform punctelor 1 şi 2 - din contul mijloacelor Fondului Social;
conform alineatului  2  al  punctului  8 - din contul mijloacelor gospodăriilor;
conform punctului 18 - din contul mijloacelor sindicale, fondului special ai asigurării sociale al Fondului Social, al  părinţilor şi parţial din bugetul de stat.
Realizarea măsurilor  preconizate  în celelalte puncte ale prezentei hotărîri se finanţează de la bugetul de stat.
26. Se abrogă:
punctele 4, 7 şi 8 ale hotărîrii Guvernului Republicii din 28 ianuarie 1992 nr.44  "Cu  privire la finanţarea instituţiilor social-culturale";
punctul 2 din  hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 5 ianuarie 1993 nr. 2  "Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind funcţionarea instituţiilor de învăţămînt";
punctele 3-5  ale hotărîrii Guvernului Republicii  Moldova din 11 martie 1992  nr.158  "Cu  privire la  normele de cheltuieli  pentru întreţinerea caselor de copii de tip familial";
punctele 2-7 ale hotărării Guvernului Republicii Moldova din 26 februarie 1993 nr.105 "Cu privire la majorarea pensiilor, indemnizaţiilor sociale şi plăţilor de compensare, alte măsuri de protecţie socială a familiilor cu copii".

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                 ANDREI SANGHELI