HGM222/1993
ID intern unic:  295979
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 222
din  28.04.1993
cu privire la retribuirea muncii specialiştilor încadraţi
în procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice, didactice
membrilor Comisiei Medicamentului,
Comitetului
Naţional de Expertiză Etică a Studiului Clinic
şi altor
comisii de experţi
Publicat : 28.04.1993 în Monitorul Oficial Nr. 000
    HG308 din 10.06.96, MO42/28.06.96 art.362
    HG525 din 24.07.95, MO51/14.09.95 art.420


    Titlul modificat prin HG5 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.17
    Titlul modificat HG654 din 15.07.97, MO54/21.08.97 art.595

    NOTĂ:
    În tot textul sintagmele şi derivatele lor: "cadre ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice", "consiliul de conferire a gradelor ştiinţifice", "conferenţiar" se substituie, respectiv, prin sintagmele şi  derivatele lor: "cadre ştiinţifice şi didactice", "consiliu ştiinţific specializat" "conferenţiar universitar" prin HG308 din 10.06.96, MO42/28.06.96 art.362


Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
salariile tarifare pe unitate de timp pentru membrii Plenarei şi Prezidiului Comisiei Superioare de Atestare, comisiilor de experţi şi consiliilor ştiinţifice specializate (ce nu fac parte din statele Comisiei Superioare de Atestare) membrii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, membrii Consiliului consultativ de expertiză în sfera cercetare-dezvoltare membrii Consiliului naţional pentru decernarea Premiului de Stat, membrii secţiilor pe domenii, ai comisiilor de experţi şi experţii încadraţi în activitatea de expertizare, cu prezentarea avizului de expertiză şi examinare a lucrărilor înaintate la concursul pentru decernarea Premiului de Stat membrii consiliilor metodologice consultative pentru evidenţa contabilă în economia naţională şi instituţiile bugetare membrii Comisiei Medicamentului, Comitetului Naţional de Expertiză Etică a Studiului Clinic şi altor experţi şi specialişti, precum şi pentru oponenţi (recenzenţi) conform anexei nr. 1;
normativele de timp pentru executarea lucrărilor de expertiză cu  prezentarea avizului de expertiză şi examinare a proiectelor de cercetare-dezvoltare a tezelor şi dosarelor doctoranzilor şi cadrelor ştiinţifice şi didactice şi metode noi de diagnostic şi tratament a proiectelor actelor normative privind activitatea în domeniul contabil documentaţiei medicamentelor şi altor produse medicinale şi metode noi de diagnostic şi tratament conform anexei nr. 2.
     normativele de timp pentru expertizarea, recenzarea şi examinarea lucrărilor înaintate la concursul pentru decernarea Premiului de Stat, conform anexei nr.21.
    [Pct.1 modificat prin HG5 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.17
    [Pct.1 modificat prin HG240 din 01.04.09, MO67/03.04.09 art.291]
    [Pct.1 modificat prin HG673 din 06.06.08, MO103-105/13.06.08 art.674]
    [Pct.1 modificat prin HG1629 din 17.12.02, MO178/27.12.02 art.1789]
    [Pct.1 modificat prin HG1206 din 28.11.00, MO152/07.12.00 art.1316]
    [Pct.1 modificat prin HG654 din 15.07.97, MO54/21.08.97 art.595]

2. Cheltuielile legate de activitatea consiliilor ştiinţifice, specializate inclusiv remunerarea membrilor consiliilor şi oponenţilor (recenzenţilor), se efectuează de unităţile şi instituţiile pe lîngă care activează aceste consilii,respectiv: din mijloacele prevăzute în bugetul republican, compartimentul "Ştiinţa" - pentru doctoranzii din organizaţiile bugetare şi din mijloacele încasate de la instituţiile şi întreprinderile cu gestiune şi finanţare autonomă - pentru doctoranzii din aceste unităţi.
3. Comisia Superioară de Atestare efectuează cheltuielile impuse de examinarea dosarelor de atestare, expertiza tezelor de doctor habilitat şi, selectivă, a tezelor de doctorat, precum şi cele legate de activitatea membrilor Plenarei şi Prezidiului Comisiei Superioare de Atestare şi comisiilor de experţi din contul bugetului republican, compartimentul "Ştiinţa". Cheltuielile legate de procesul înregistrării medicamentelor şi expertizei lor sînt  suportate de Institutul  Naţional de Farmacie.
[Pct.3 modificat prin HG654 din 15.07.97, MO54/21.08.97, art.595]
4. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică acoperă cheltuielile necesare pentru examinarea proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum şi cele ce ţin de activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi a Consiliului consultativ de expertiză în sfera cercetare-dezvoltare şi de remunerarea membrilor lor din mijloacele bugetului de stat, prevăzute la compartimentul "Cercetări ştiinţifice".
   
41.Cheltuielile legate de activitatea Consiliului naţional pentru decernarea Premiului de Stat, inclusiv remunerarea membrilor, membrilor secţiilor pe domenii, ai comisiilor de experţi Consiliului şi a experţilor, se efectuează din mijloacele prevăzute în bugetul de stat la compartimentul “Ştiinţă şi inovare”. Experţii vor fi încadraţi în activitatea de expertizarecu prezentarea avizului de expertiză şi examinare a lucrărilor înaintate la concursul pentru decernarea Premiului de Stat, în bază de contract.
    [Pct.41 modificat prin HG240 din 01.04.09, MO67/03.04.09 art.291]
    [Pct.41 introdus prin HG673 din 06.06.08, MO103-105/13.06.08 art.674]
5. Cheltuielile legate de activitatea consiliilor metodologice consultative pentru evidenţa contabilă în economia naţională şi instituţiile bugetare, inclusiv pentru remunerarea membrilor consiliilor şi recenzenţilor, le va suporta Ministerul Finanţelor din mijloacele prevăzute în bugetul de stat la compartimentul "Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale
[Pct.5 introdus prin HG1629 din 17.12.02, MO178/27.12.02 art.1789]

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                 ANDREI SANGHELI


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG5 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.17]
[Anexa nr.1 modificată prin HG240 din 01.04.09, MO67/03.04.09 art.291]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG673 din 06.06.08, MO103-105/13.06.08 art.674]
    [
Anexa nr.1 modificată prin HG1025 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1069]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1402 din 24.11.03, MO235/28.11.03 art.1445]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1629 din 17.12.02, MO178/27.12.02 art.1789]
    [
Anexa nr.1 modificată prin HG1206 din 28.11.00, MO152/07.12.00 art.1316]
    [
Anexa nr.1 modificată prin HG901 din 29.08.00, MO115/05.09.00 art.1001]
    [
Anexa nr.1 modificată prin HG654 din 15.07.97, MO54/21.08.97 art.595]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1629 din 17.12.02, MO178/27.12.02 art.1789]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1206 din 28.11.00, MO152/07.12.00 art.1316]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG654 din 15.07.97, MO54/21.08.97 art.595]

    [Anexa nr.21 în redacţia HG240 din 01.04.09, MO67/03.04.09 art.291]
    [Anexa nr.21 introdusă prin HG673 din 06.06.08, MO103-105/13.06.08 art.674]

    anexa nr. 3
    [
Anexa nr.2 modificată prin HG1402 din 24.11.03, MO235/28.11.03 art.1445]
    [
Anexa nr.2 modificată prin HG654 din 15.07.97, MO54/21.08.97 art.595]