HGM395/2003
ID intern unic:  296238
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 395
din  01.04.2003
privind reglementarea controalelor
Publicat : 04.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 062     art Nr : 413
MODIFICAT
HG901/24.07.03, MO163/01.08.03 art.942
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Organele centrale de specialitate, alte autorităţi administrative, autorizate cu funcţii de control, sau care au în subordine structuri cu funcţii de control vor organiza activitatea de supraveghere şi control asupra agenţilor economici:
privind rezultatele activităţii economico-financiare la unul şi acelaşi agent economic - cel mult un control pe parcursul a doi ani calendaristici;
[Pct.1 modificat prin HG901/24.07.03, MO163/01.08.03 art.942]
[Pct.1 modificat prin HG901/24.07.03, MO163/01.08.03 art.942]
privind rezultatele activităţii economico-financiare la unul şi acelaşi agent economic - cel mult un control pe parcursul a doi ani calendaristici, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
privind respectarea, de către agenţii economici producători de mărfuri, a normelor şi condiţiilor tehnice, tehnologice, sanitare, ecologice, de organizare a muncii şi de alt ordin - cel mult un control în cursul unui an calendaristic la unul şi acelaşi agent economic.
2. Organele centrale de specialitate, autorităţile administrative, alte organe ale administraţiei publice implicate în procesul de legiferare a activităţii de antreprenoriat vor elibera autorizaţiile respective, fără plată, conform listei aprobate de Guvern.
[Pct.2 modificat prin HG901/24.07.03, MO163/01.08.03 art.942]
[Pct.2 modificat prin HG901/24.07.03, MO163/01.08.03 art.942]
2. Organele centrale de specialitate, autorităţile administrative, alte organe ale administraţiei publice implicate în procesul de legiferare a activităţii de antreprenoriat vor elibera autorizaţiile respective, fără plată, cu excepţia cazurilor stabilite de Guvern şi legislaţia în vigoare.
3. Ministerele, departamentele, autorităţile administrative, alte organe ale administraţiei publice abilitate cu funcţii de supraveghere şi control:
în termen de o lună, vor prezenta spre examinare şi aprobare Guvernului nomenclatorul şi preţurile lucrărilor de autorizare a activităţilor agenţilor economici şi a serviciilor prestate acestora contra plată, care necesită cheltuieli materiale ;
în termen de o lună, vor prezenta Guvernului spre aprobare planurile de supraveghere şi control asupra activităţii agenţilor economici conform prevederilor punctului 1 al prezentei hotărîri.
[Pct.3 modificat prin HG901/24.07.03, MO163/01.08.03 art.942]
în termen de o lună, vor prezenta spre examinare şi aprobare Guvernului nomenclatorul şi preţurile lucrărilor de autorizare a activităţilor agenţilor economici şi a serviciilor prestate acestora contra plată, care necesită cheltuieli materiale coordonate, în modul stabilit, cu Ministerul Economiei;
în termen de o lună, vor prezenta Guvernului spre aprobare planurile trimestriale, semestriale sau anuale de supraveghere şi control asupra activităţii agenţilor economici, coordonate, în modul stabilit, cu Ministerul Economiei.
4. Ministerul Economiei şi Centrul Creaţie Legislativă, în termen de o lună, va elabora şi prezenta Guvernului pentru aprobare modificările respective şi completările necesare în legislaţia în vigoare.
[Pct.4 introdus prin HG901/24.07.03, MO163/01.08.03 art.942]
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA         Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei           Ştefan Odagiu
Ministrul justiţiei                  Vasile Dolghieru
Chişinău, 1 aprilie 2003.
Nr. 395.