HGM444/2002
ID intern unic:  296318
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 444
din  11.04.2002
privind reorganizarea aerodromului militar Mărculeşti în aeroport
de dispunere comună a aviaţiei militare şi civile
Publicat : 16.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 53     art Nr : 532

    MODIFICAT
    RMO56 din MO56/23.04.04, pag.23

Întru executarea art. 2 din Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 678-XV din 23 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147-149, art. 1179), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Aerodromul militar Mărculeşti se reorganizează în aeroport de dispunere comună a aviaţiei militare şi civile destinat şi traficului internaţional de pasageri şi mărfuri.
Se stabileşte denumirea aeroportului de dispunere comună a aviaţiei militare şi civile Aeroportul Internaţional Mărculeşti.
2. Se autorizează Ministerul Apărării să fondeze Întreprinderea de Stat "Aeroportul Internaţional Mărculeşti" cu sediul în satul Lunga, raionul Floreşti.
3. Ministerul Apărării:
va asigura perfectarea documentelor constitutive ale sus-numitei întreprinderi şi înregistrarea ei în modul stabilit;
va pregăti baza tehnico-materială corespunzătoare;
va elabora instrucţiunea privind exploatarea Aeroportului Internaţional Mărculeşti, va pregăti materialele necesare şi le va înainta spre coordonare în Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile pentru certificarea Aeroportului Internaţional Mărculeşti;
va asigura, pînă la certificarea şi punerea în exploatare a Aeroportului Internaţional Mărculeşti ca, construcţia perimetrului şi a teritoriului, inclusiv a edificiilor Aeroportului nominalizat, să facă posibilă realizarea de către organele de resort, prevăzute la punctul 6 al prezentei hotărîri, a regimului de frontieră, serviciului vamal şi sanitar ale Republicii Moldova.
4. Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile va crea o comisie pentru certificarea Aeroportului Internaţional Mărculeşti.
5. Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Departamentul Vamal şi Departamentul Trupelor de Grăniceri vor pune la dispoziţie personalul necesar pentru asigurarea activităţii serviciilor Aeroportului Internaţional Mărculeşti.
6. Cheltuielile ce ţin de realizarea prezentei hotărîri vor fi suportate:
de către Ministerul Apărării pentru realizarea prevederilor punctului 3 al prezentei hotărîri din contul şi limita mijloacelor financiare stabilite;
de către organele de resort menţionate la punctul 5 al prezentei hotărîri din contul şi limita mijloacelor financiare aprobate.
[Pct.6 modificat prin rectificarea MO56/23.04.02, pag.23]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul apărării                                                       Victor Gaiciuc
    Ministrul afacerilor externe                                       Nicolae Dudău
    Ministrul afacerilor interne                                       Gheorghe Papuc
    Ministrul transporturilor şi comunicaţiilor                Anatolii Cupţov
    Ministrul sănătăţii                                                      Andrei Gherman

    Chişinău, 11 aprilie 2002.
    Nr. 444.