HGM492/2003
ID intern unic:  296388
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 492
din  24.04.2003
cu privire la instituirea Comisiei republicane pentru organizarea
şi desfăşurarea sărbătorii anuale "Ziua Naţională a Vinului"
Publicat : 29.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 80     art Nr : 517
    HG1028 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1071
    HG975 din 22.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1055
    HG716 din 15.07.05, MO98-100/22.07.05 art.773    În temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 "Cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova" (cu modificările ulterioare), precum şi în scopul organizării şi desfăşurării sărbătorii anuale "Ziua Naţională a Vinului", Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie şi se aprobă componenţa nominală a Comisiei republicane  pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii anuale "Ziua Naţională a Vinului", conform anexei.
    2. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţia deţinută a unui membru al comisiei, atribuţiile de membru al comisiei vor fi exercitate de persoana nou desemnată în funcţia respectivă, fără a fi emisă o nouă hotărîre de Guvern.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                         Dmitrii Todoroglo
    Ministrul justiţiei                                                  Vasile Dolghieru

    Chişinău, 24 aprilie 2003.
    Nr. 492.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 492
din 24 aprilie 2003

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei republicane pentru organizarea şi desfăşurarea
sărbătorii anuale „Ziua Naţională a Vinului”
    BÎTCA Vasile                 –    ministru al agriculturii, dezvoltării regionale şi
                                                 mediului,  preşedinte al Comisiei
    LUCA Vasile                  –    viceministru al agriculturii și industriei alimentare,
                                                 vicepreşedinte al Comisiei
    ARPENTIN Gheorghe    –    director al Oficiului Naţional al Viei şi Vinului,
                                                  secretar al Comisiei
    PALII Lilia                      –    secretar general al Guvernului
    BOBOC Serghei             –    consultant principal, Ministerul Educaţiei, Culturii
                                                 şi Cercetării
    CIOBANU Victor           –    şef de direcţie, Agenţia Turismului
    HAREA Sergiu                –    preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
    GROZAVU Nistor          –    viceprimar general al municipiului Chişinău
    CEBUC Anatol               –    secretar general interimar al Ministerului Afacerilor
                                                 Externe şi Integrării Europene
    ODAINIC Sergiu            –    şef adjunct de direcţie, Ministerul Afacerilor Externe
                                                 şi Integrării Europene
    CIUBACIUCMihai          –    şef adjunct al Inspectoratului naţional de patrulare al
                                                  Inspectoratului General al Poliţiei, Ministerul Afacerilor
                                                   Interne
    URSOI Aliona                 –    şef de secţie, Ministerul Economiei şi Infrastructurii
    ALIOȘINA Ala               –    regizor, Departamentul de producţie TV, Instituţia
                                                  publică naţională a audiovizualului Compania
                                                 „Teleradio-Moldova
    [Anexa în redacţia HG784 din 04.10.17, MO356-359/06.10.17 art.890]
    [Anexa în redacţia HG1068 din 21.09.16, MO315-328/23.09.16 art.1155]
    [Anexa în redacţia HG691 din 22.08.14, MO256-260/29.08.14 art.739]
    [Anexa în redacţia HG728 din 27.09.11, MO160-163/30.09.11 art.800]
    [Anexa modificată prin HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
    [Anexa în redacţia HG582 din 07.10.09, MO153-154/09.10.09 art.646]
    [Anexa în redacţia HG1028 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1071]
    [Anexa în redacţia HG975 din 22.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1055]
    [Anexa în redacţia HG716 din 15.07.05, MO98/22.07.05 art.773]