HGM672/1999
ID intern unic:  296636
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 672
din  21.07.1999
cu privire la trecerea instituţiilor stomatologice
la autogestiune
Publicat : 29.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 80-82     art Nr : 706
MODIFICAT PRIN:
HG1376/10.12.2001, MO155/20.12.2001 art.1426
    În scopul reformării  asistenţei stomatologice şi în conformitate cu Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr. 28 din 20 ianuarie 1999 "Cu privire  la activităţile adiţionale de asigurare a executării  bugetului pe anul 1999", Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă  propunerea privind crearea, începînd cu1 august 1999, a  întreprinderilor  de  stat  la  autogestiune  în  baza  instituţiilor stomatologice  de stat (bugetare), cu excepţia celor pentru copii şi  de urgenţă.
    2. Ministerul  Sănătăţii, în comun cu Departamentul privatizării  şi administrării  proprietăţii  de  stat pe lîngă Ministerul  Economiei  şi Reformelor,   va  asigura  reformarea  instituţiilor  stomatologice   în conformitate cu legislaţia în vigoare.
[Pct.2  modificat prin HG1376/10.12.2001, MO155/20.12.2001 art.1426]

[Pct. 3 in redactia HG1376/10.12.2001, MO155/20.12.2001 art.1426]
   3. Departamentul  privatizării şi administrării proprietăţii de stat pe  lîngă  Ministerul  Economiei  şi Reformelor  va  delega  funcţia  de fondator  Ministerului  Sănătăţii  şi, în caz de  necesitate,  organelor administraţiei publice locale.
    3. Se stabileşte  că  instituţiile  stomatologice aprobate  ca  baze clinice  pentru pregătirea cadrelor stomatologice şi perfecţionarea  lor vor   fi  finanţate  din  buget  în  vederea  desfăşurării   activităţii respective  pe  bază de contract cu Ministerul Sănătăţii, în funcţie  de cota studenţilor instruiţi.
    4. Ministerul   Sănătăţii   şi,  în  caz  de  necesitate,   organele administraţiei  publice locale, în termen de o lună, vor aproba în modul stabilit  statutele  pentru întreprinderile stomatologice de  stat  care trec la autogestiune şi vor asigura înregistrarea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    5. Instituţiile  stomatologice  vor acorda  asistenţă  stomatologică persoanelor  care se bucură de înlesniri, conform legislaţiei în vigoare şi  în  volumul stabilit de Legea privind minimul de asistenţă  medicală gratuită, garantat de stat.
    6. Întreprinderile  stomatologice de stat la autogestiune vor activa conform catalogului de preţuri aprobat de Guvern.
    
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                               Ion STURZA
Contrasemnată:
Ministrul sănătăţii                                                   Eugen Gladun
Ministrul justiţiei                                                     Ion Păduraru
Chişinău, 21 iulie  1999.
Nr. 672.