HGM770/1994
ID intern unic:  296783
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 770
din  20.10.1994
pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii
cu privire la întreprinderea de stat
Publicat : 24.11.1994 în Monitorul Oficial Nr. 14     art Nr : 117
    HG347 din 28.03.07, MO47-49/06.04.07 art.367
    HG1376 din 10.12.01, MO155/20.12.01 art.1426
    HG280 din 24.03.97, MO22-23/10.04.97 art.291
    HG234 din 12.03.97, MO19-20/27.03.97  art.117


    NOTĂ:
    În textul hotărîrii: cuvintele "manager-şef" se substituie prin cuvintele "administrator", la cazul respectiv prin HG347 din 28.03.07, MO47-49/06.04.07 art.367    Întru executarea Legii nr.146-XIII din 16 iunie 1994 "Cu privire la întreprinderea de stat", Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul-model al Consiliului de administraţie al întreprinderii de stat, conform anexei nr.1;
    Statutul-model al întreprinderii de stat, conform anexei nr.2;
    Contractul-tip între fondator şi administratorul întreprinderii de stat, conform anexei nr.3.
    [Pct.1 modificat prin HG347 din 28.03.07, MO47-49/06.04.07 art.367]
    2. Ministerele și alte autorități administrative centrale, în termen de 3 luni, vor asigura compatibilitatea documentelor de constituire şi a altor acte normative ale întreprinderilor de stat cu Legea cu privire la întreprinderea de stat şi prevederile prezentei hotărîri.
    [Pct.2 în redacția HG820 din 13.11.15, MO311-316/20.11.15 art.921]
    [Pct.2 modificat prin HG1376 din 10.12.01, MO155/20.12.01 art.1426]
   
[Pct.3 exclus prin HG820 din 13.11.15, MO311-316/20.11.15 art.921]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                    Andrei SANGHELI

    Chişinău, 20 octombrie 1994
    Nr. 770

    anexa nr. 1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG820 din 13.11.15, MO311-316/20.11.15 art.921]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG347 din 28.03.07, MO47-49/06.04.07 art.367]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG820 din 13.11.15, MO311-316/20.11.15 art.921]
    [Anexele nr.2 în redacţia HG347 din 28.03.07, MO47-49/06.04.07 art.367]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1376 din 10.12.01, MO155/20.12.01 art.1426]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG280 din 24.03.97, MO22-23/10.04.97 art.291]

    anexa nr.3
   
[Anexa nr.3 în redacția HG820 din 13.11.15, MO311-316/20.11.15 art.921]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG463 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.495]
    [Anexa nr.3 în redacţia HG347 din 28.03.07, MO47-49/06.04.07 art.367]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG234 din 12.03.97, MO19-20/27.03.97 art.117]