HGM78/1994
ID intern unic:  296796
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 78
din  21.02.1994
cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi
plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul
de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne
, colaboratorilor
Centrului Naţional Anticorupţie
şi funcționarilor publici cu statut
special din cadrul sistemului administrației penitenciare
Publicat : 21.02.1994 în Monitorul Oficial Nr. 2     art Nr : 50
    Titlul modificat prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759

    NOTĂ:
   
În denumirea și în tot textul hotărîrii, cuvintele „sistemul penitenciar”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „funcționari publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare”, la cazul gramatical corespunzător prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18
    În titlul şi pe parcursul textului hotărîrii, cuvintele „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Centrul Naţional Anticorupţie”, la cazul gramatical corespunzător prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013
    În tot textul hotărîrii, sintagma „Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se substituie prin sintagma „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne”, la cazul gramatical corespunzător prin HG273 din 02.05.12, MO88-91/11.05.12 art.314
    În titlu şi pe parcursul textului hotărîrii după cuvintele "organelor afacerilor interne" se adaugă cuvintele "şi sistemului penitenciar", la cazul gramatical respectiv prin HG494 din 29.05.97, MO43/03.07.97 art.461
    În tot textul hotărîrii, cuvintele "şi-au satisfăcut serviciul" şi cuvintele "îşi satisfac serviciul" se substituie prin cuvintele "au îndeplinit serviciul" şi respectiv "îndeplinesc serviciul" prin HG940 din 04.08.03, MO177/15.08.03 art.991

    În conformitate cu Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi în scopul executării Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.1545-XII din 23 iunie 1993 "Pentru punerea în aplicare a Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne", Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
    1. Se stabileşte că pensiile militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare se calculează din salariul funcţiei, salariul pentru gradul militar sau special, sporul procentual pentru vechime în muncă, primite înainte de concediere, precum şi din media lunară a altor recompense, plăţi, sporuri şi suplimente, primite în ultimul an de serviciu, iar celor eliberaţi din serviciu pînă la punerea în aplicare a Legii nr.1426-XIII din 23 decembrie 1997 - din toate tipurile de plăţi prevăzute pentru calcularea pensiei categoriilor respective de militari, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră  şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, care îndeplinesc serviciul.
   
[Pct.1 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.1 modificat prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759]
   
[Pct.1 în redacţia HG513 din 31.05.00, MO65/08.06.00 art.59]
    2. Pensiile militarilor şi ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră, colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie şi ale funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare se calculează din următoarele tipuri de drepturi băneşti:
   
[Pct.2 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.2 modificat prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759]
    a) pentru militarii care au îndeplinit serviciul pe bază de contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră (cu excepţia persoanelor indicate în subpunctele "b" şi "c" ale prezentului punct) - din salariul funcţiei deţinute conform schemei de încadrare, salariul pentru gradul militar (gradul special), sporul procentual pentru vechime în muncă, primite înaintate de concediere, precum şi din media lunară a altor recompense, plăţi, sporuri şi suplimente, primite în ultimul an de serviciu.
    Militarilor din corpul de ofiţeri, transferaţi pentru motive de sănătate sau limită de vîrstă de la activitatea legată de efectuarea zborurilor în posturi cu salarii de funcţie mai mici, care la ziua transferului aveau vechimea în muncă suficientă pentru a li se stabili pensia pentru vechime în muncă, la eliberarea din serviciul militar activ pensia li se calculează din salariul de funcţie de care beneficiau la momentul transferului, dacă acesta este mai mare decît salariul de funcţie conform postului scriptic la momentul concedierii.
    În acelaşi mod se calculează şi pensiile persoanelor din corpul de ofiţeri cu gradul militar de colonel, colonel de poliţie, colonel de justiţie, colonel al serviciului intern, persoanelor asimilate lor şi superiorilor, care sînt transferaţi în interes de serviciu, pentru motive de sănătate sau limită de vîrstă din funcţia ce au deţinut-o cel puţin trei ani în posturi cu salarii de funcţie mai mici şi care în ziua transferului aveau dreptul la pensie pentru vechime în muncă;
   
[Pct.2 lit.a) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    b) pentru militarii din corpul de ofiţeri şi persoanele din corpul de comandă (cu excepţia inferiorilor) din organele afacerilor interne, corpul de ofiţeri al Poliţiei de Frontieră, colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, detaşaţi pentru a lucra în ministere, departamente, instituţii şi organizaţii civile, cu menţinerea în serviciul militar activ sau în serviciul organelor afacerilor interne, sau în serviciul Poliţiei de Frontieră, în serviciul organelor Centrului Naţional Anticorupţie care au fost remuneraţi în modul şi cuantumul stabilit pentru colaboratorii ministerelor, departamentelor, instituţiilor şi organizaţiilor nominalizate - din salariul de funcţie stabilit militarilor din corpul de ofiţeri sau persoanelor din corpul de comandă al organelor afacerilor interne, persoanelor din corpul de ofiţeri al Poliţiei de Frontieră, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare pentru exercitarea unor funcţii similare în ministerele de unde au fost detaşaţi, salariul pentru gradul militar (special), sporul procentual pentru vechime în muncă, primite înainte de concediere, precum şi din media lunară a altor recompense, plăţi, sporuri şi suplimente, primite în ultimul an de serviciu, dar nu mai mare decît media lunară prevăzută pentru militari şi persoanele din corpul de comandă în ministerele de unde au fost detaşaţi;
   
[Pct.2 lit.b) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.2 lit.b) modificat prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759]
    c) pentru militarii care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, corpul de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră, eliberaţi din serviciul militar activ (din organele afacerilor interne sau Poliţia de Frontieră) pînă la intrarea în funcţie conform schemei de încadrare - din suma tuturor tipurilor de drepturi băneşti prevăzute în punctul 1 al prezentei hotărîri.
   
[Pct.2 lit.c) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    Avansarea în grad a militarilor în rezervă nu constituie un temei pentru revizuirea pensiei stabilite anterior.
    Familiilor militarilor decedaţi (căzuţi la datorie), care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare pensiile li se calculează din suma tuturor tipurilor de drepturi băneşti prevăzute în pct.1 al prezentei hotărîri, din care urma să fie calculată pensia întreţinătorului.
    Familiilor pensionarilor decedaţi din rîndul militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare pensia li se calculează din suma tuturor tipurilor de drepturi băneşti, din care a fost calculată sau urma să fie recalculată pensia întreţinătorului.
   
[Pct.2 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.2 modificat prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759]
   
[Pct.2 în redacţia HG513 din 31.05.00, MO65/08.06.00 art.59]
    3. În media lunară a recompenselor, plăţilor, sporurilor şi suplimentelor se includ recompensele, plăţile, sporurile şi suplimentele care, conform legislaţiei în vigoare, sînt acordate permanent.
    Totodată, indemnizaţia pentru executarea conştiincioasă a obligaţiunilor de serviciu, pentru disciplină ireproşabilă (premiile militarilor de la întreprinderile autogestionare) şi asistenţa materială se iau în considerare în mărimile real plătite în ultimul an de serviciu, dar nu mai mult decît mărimile prevăzute în anul calendaristic respectiv.
    Nu se includ în media lunară a recompenselor, plăţilor, sporurilor şi suplimentelor, primite în ultimul an de serviciu, indemnizaţia de concediere şi plăţile compensatorii.
    Se consideră plăţi compensatorii:
    compensaţia pentru concediul nefolosit;
    compensaţia în schimbul raţiei alimentare;
    compensaţia în schimbul echipamentului;
    compensaţia pentru mutilare sau altă daună pricinuită sănătăţii;
    compensaţia pentru închirierea spaţiului locativ;
    indemnizaţiile de transfer;
    plăţile de asigurare;
    indemnizaţiile de instalare, diurnele şi alte plăţi, raportate la cheltuielile de deplasare, precum şi sporurile şi suplimentele la salariu, care se plătesc în loc de diurnă;
    indemnizaţiile lunare în mărimea unui salariu pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă ale Departamentului pentru combaterea crimei organizate şi corupţiei al Ministerului Afacerilor Interne;
    majorările la salariile de funcţie, plătite în timpul aflării în Forţele de menţinere a păcii, precum şi colaboratorilor instituţiilor penitenciare dislocate în or. Bender;
    plăţile stimulatorii cu caracter unic (inclusiv premiile), acordate cu prilejul jubileelor şi pentru muncă sîrguincioasă;
    pensiile şi alte plăţi cu caracter unic şi compensatoriu.
   
[Pct.3 modificat prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.3 în redacţia HG513 din 31.05.00, MO65/08.06.00 art.59]
    4. Pentru calcularea mediei lunare a recompenselor, plăţilor, sporurilor şi suplimentelor se stabilesc următoarele perioade de decontare:
    a) militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare - ultimele 12 luni calendaristice precedente concedierii (decedării) (de la data de 1 pînă la data de 1);
    [Pct.4 lit.a) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.4 lit.a) modificată prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759]
    b) militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, persoanelor din corpul de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră, care au îndeplinit serviciul mai puţin de un an, li se iau în calcul lunile calendaristice precedente concedierii (decedării) (de la data de 1 pînă la data de 1), iar militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, precum şi membrilor familiilor lor din rîndurile pensionarilor - 12 luni calendaristice;
    [Pct.4 lit.b) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    c) pentru militarii, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, persoanele din corpul de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră, care s-au aflat în serviciu mai puţin de o lună, perioada de decontare se calculează ca o lună calendaristică deplină.
   
[Pct.4 lit.c) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    Media lunară a recompenselor, plăţilor, sporurilor şi suplimentelor se deduce astfel:
    a) sumele recompenselor, plăţilor, sporurilor şi suplimentelor (cu excepţia celor enumerate în alineatul trei al punctului 3 din prezenta hotărîre) plătite (care trebuiau plătite) în perioada de decontare se adună şi se împart  la numărul de luni din perioada de decontare;
    b) pentru persoanele concediate pînă la punerea în aplicare a Legii nr.1426-XIII din 23 decembrie 1997, sumele recompenselor, plăţilor, sporurilor şi suplimentelor prevăzute pentru stabilirea pensiei categoriilor respective de militari, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, care îndeplinesc serviciul, se adună şi se împart la numărul de luni din perioada de decontare.
    [Pct.4 în redacţia HG513 din 31.05.00, MO65/08.06.00 art.59]
    5. Soţiilor generalilor, persoanelor din corpul superior de comandă al organelor afacerilor interne, Poliţiei de Frontieră şi a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, colaboratorilor din efectivul de ofiţeri superiori şi de comandă suprem ai Centrului Naţional Anticorupţie decedaţi (căzuţi la datorie) în urma unei răniri, contuzionării, infirmităţii survenite în timpul executării obligaţiunilor serviciului special (atribuţiilor de serviciu) li se stabileşte pensie în cazul pierderii întreţinătorului, indiferent de vîrsta şi capacitatea de muncă, dacă ele s-au afalat la întreţinerea lor.
    [Pct.5 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.5 modificat prin HG940 din 04.08.03, MO177/15.08.03 art.991]
    [Pct.5 modificat prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759]
    6. Pensiile militarilor în termen, ale militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, ale persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, ale funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, ale ofițerilor de protecție și colaboratorilor organelor securității statului, Centrului Național Anticorupție și ale membrilor familiilor acestora se stabilesc de către Casa Națională de Asigurări Sociale.
    [Pct.6 în redacția HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.6 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.6 modificat prin HG886 din 28.12.15, MO361-369/31.12.15 art.988]
    [Pct.6 în redacţia HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.6 modificat prin HG415 din 07.05.97, MO35/29.05.97 art.396]
    [Pct.6 modificat prin HG940 din 04.08.03, MO177/15.08.03 art.991]
    [Pct.6 modificat prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759]
   
[Pct.6 modificat prin HG1269 din 20.12.00, MO163/29.12.00 art.1371]
    [Pct.6 modificat prin HG661 din 12.07.99, MO78/22.07.99 art.691]
    [Pct.6  modificat prin HG555 din 17.06.97, MO46/17.07.97 art.]
    7. Se statuează că la calcularea vechimii în muncă la stabilirea pensiei pentru vechime în muncă conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi  a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare se ia în considerare:
    a) serviciul militar activ în Armata Naţională a Republicii Moldova, trupele de grăniceri, de carabinieri, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, alte formaţiuni militare;
    [Pct.7 lit.a) în redacţia HG415 din 07.05.97, MO35/29.05.97 art.396]
    b)  serviciul  în organele securităţii statului, organele afacerilor interne, Poliţia de Frontieră, organele Centrului Naţional Anticorupţie şi în organele sistemului administrației penitenciare în funcții publice cu statut special;
    [Pct.7 lit.b) în redacția HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.7 lit.b) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.7 lit.b) modificată prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759]
    [Pct.7 lit.b) modificată prin HG1269 din 20.12.00, MO163/29.12.00 art.1371]
   
c) perioada activităţii în ministere şi departamente, instituţii şi organizaţii civile, cu menţinerea în serviciul militar activ sau în statele organelor afacerilor interne, Poliţiei de Frontieră organelor Centrului Naţional Anticorupţie şi a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare; aflarea în prizonierat, de acesta nu a fost benevol şi dacă militarul aflat în prizonierat nu a săvîrşit infracţiuni împotriva Patriei; timpul aflării sub arest şi ispăşirii pedepsei de către militari, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, corpul de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie şi a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, traşi în mod neîntemeiat la răspundere penală sau  supuşi represiunilor şi reabilitaţi ulterior; durata activităţii în Departamentul de Stat pentru Problemele Militare;
   
[Pct.7 lit.c) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.7 lit.c) modificată prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759]
    d) în cazul persoanelor din corpul de ofiţeri şi cel de comandă (cu excepţia inferiorilor) din organele afacerilor interne, corpul de ofiţeri al Poliţiei de Frontieră, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare - perioada studiilor în instituţiile de învăţămînt superior în diverse domenii, altele decît domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice, la secţia cu frecvenţă, dar cel mult cinci ani, calculîndu-se 6 luni de vechime în muncă pentru 1 an de studii;
    [Pct.7 lit.d) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.7 lit.d) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.7 lit.d) modificată prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759]
    e) durata serviciului în Forţele Armate, organele securităţii de stat şi afacerilor interne şi a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare ale fostei U.R.S.S., precum şi  ale altor state, dacă militarii, persoanele din corpul de comandă  şi din trupele organelor afacerilor interne şi a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, persoanele din corpul de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră au fost transferate, în modul stabilit, în Armata Naţională, în organele securităţii statului şi afacerilor interne şi a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne şi alte formaţiuni militare ale Republicii Moldova.
    [Pct.7 lit.e) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.7 lit.e) modificată prin HG1269 din 20.12.00, MO163/29.12.00 art.1371]
    [Pct.7 lit.e) în redacţia HG415 din 07.05.97, MO35/29.05.97 art.396]
    f) durata aflării  rezerviştilor la concentrări speciale, legate de participarea la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova între 2 martie 1992 şi 13 august 1992;
    g) timpul de îndeplinire a serviciului în condiţii deosebite - în condiţiile avantajoase respective, inclusiv în condiţiile stabilite de legislaţie pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri;
    [Pct.7 lit.g) modificată prin HG940 din 04.08.03, MO177/15.08.03 art.991]
    h) perioada de activitate în instituţiile penitenciare în calitate de personal contractual;
    [Pct.7 lit.h) modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.7 lit.h) în redacţia HG952 din 14.10.97, MO76/20.11.97 art.788]
    i) în cazul colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie - vechimea în muncă în funcţia de procuror sau anchetator în organele procuraturii, perioada activităţii operative în Garda Financiară.
    [Pct.7 lit.i) introdusă prin HG1092 din 25.10.05, MO142/28.10.05 art.1170]
    8. La calcularea vechimii în muncă pentru stabilirea pensiei militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, corpului de ofiţeri şi subofiţeri ai Poliţiei de Frontieră, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, se acordă următoarele înlesniri:
    [Pct.8 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.8 modificat prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759]
    a) trei luni vechime în muncă pentru o lună de serviciu:
    durata aflării în contingentul militar sau grupă de observatori abilitate cu dezamorsarea conflictului armat în zona nistreană a Republicii Moldova;  
    timpul participării la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova de la 2 martie 1992 la 13 august 1992;
    timpul aflării la tratament în instituţiile medicale a persoanelor rănite, contuzionate, devenite infirme sau afectate de o maladie în rezultatul acţiunilor militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova;
    timpul aflării sub arest, detenţiei şi deportării militarilor şi persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, corpului de ofiţeri şi subofiţeri ai Poliţiei de Frontieră, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, supuse represiunilor şi reabilitate ulterior;
    durata aflării în misiuni sau operații internaționale.
    [Pct.8 lit.a) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.8 lit.a) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
   
[Pct.8 lit.a) modificată prin HG499 din 01.06.99, MO59/10.06.99 art.530]
    [Pct.8 lit.a) modificată prin HG1183 din 23.12.97, MO12/19.02.98 art.74]
    b) două luni vechime în muncă pentru o lună de serviciu  în activităţi de zbor în avaţia  reactivă şi cu elice - în condiţii stabilite de Ministerul Apărării;
    c) o lună şi jumătate vechime în muncă pentru o lună de serviciu:
    în aviaţie la desfăşurarea activităţii de zbor (cu excepţia tipurilor de aviaţie indicate în subpunctul "b" al prezentului punct) - în condiţii stabilite de Ministerul Apărării;
    în toate funcţiile şi specialităţile de scafandrier – în condiţii stabilite de Ministerul Apărării şi Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne;
    în funcţii legate de efectuarea sistematică a salturilor cu paraşuta - în condiţii stabilite de Ministerul Apărării.
    în toate funcțiile deținute, în subdiviziunile cu destinaţie specială ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Trupelor de Grăniceri, Poliţiei de Frontieră, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat - în condiţii stabilite, respectiv, de Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentul Trupelor de Grăniceri, Departamentul Poliţiei de Frontieră, Ministerul Securităţii Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat;
    la pichetele de grăniceri, posturi, comenduiri, punctele de trecere simplificată a frontierei de stat a persoanelor şi mijloacelor de transport, secţiile de legalizare a documentelor pasagerilor şi mijloacelor de transport ce pleacă peste hotare ale trupelor de grăniceri, secţiile de control al frontierei şi sectoarele Poliţiei de Frontieră;
    timpul executării serviciului  în subdiviziunile de poliţie dislocate în municipiul Bender şi raionul Dubăsari pe perioada regimului de securitate în zona conflictului armat.
    [Pct.8 lit.c) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.8 lit.c) modificată prin  HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    
[Pct.8 lit.c) modificată prin HG273 din 02.05.12, MO88-91/11.05.12 art.314]
    [Pct.8 lit.c) modificată prin HG1269 din 20.12.00, MO163/29.12.00 art.1371]
    [Pct.8 lit.c) modificată prin HG661 din 12.07.99, MO78/22.07.99 art.691]
    [Pct.8 lit.c) modificată prin HG499 din 01.06.99, MO59/10.06.99 art.530]   
    d) două luni vechime în muncă pentru o lună de serviciu:
    în instituţii penitenciare de tip închis, izolatoarele de urmărire penală, casele de arest şi  instituţiile destinate pentru deţinerea şi tratarea bolnavilor contagioşi şi bolnavilor psihici, precum şi la lucrări de subteran;
    [Pct.8 lit.d) modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.8 lit.d) modificată prin HG509 din 21.06.10, MO107/26.06.10 art.589]
    [Pct.8 lit.d) modificată prin HG1110 din 11.09.03, MO204/26.09.03, art.1177]
    e) o lună şi jumătate vechime în muncă pentru o lună de serviciu:
    în celelalte instituţii penitenciare, în Administrația Națională a Penitenciarelor, precum şi în subdiviziunile acestuia care îşi desfăşoară activitatea în locurile de privaţiune de libertate;
    [Pct.8 lit.e) modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]
    f) patru luni vechime în muncă pentru trei luni de serviciu:
    în instituţiile de reeducare şi în  instituţiile de reabilitare socială.
    [Pct.8 lit.d)-f) în redacţia HG494 din 29.05.97, MO43/03.07.97 art.461]
    j) militarilor înrolaţi benevol în serviciu în organele securităţii statului li se calculează un an de serviciu militar pentru doi ani de vechime în muncă, dar cel mult 10 ani;
    în cazuri excepţionale conducătorii organelor securităţii statului sînt în drept să decidă includerea în stagiul militar a vechimii  în muncă a cetăţenilor Republicii Moldova înrolaţi în serviciu militar în organele securităţii statului, calculîndu-se pentru un an de muncă - un an de serviciu militar.
    [Pct.8 al.2), lit.j) modificată prin HG1269 din 20.12.00, MO163/29.12.00 art.1371
    [Pct.8 al.2), lit. j) în redacţia HG555 din 17.06.97, MO46/17.07.97 art.495]
    k) doi ani de vechime în muncă în autorităţile publice, în activitatea financiară, economică, de contabilitate şi juridică pentru un an de serviciu, dar nu mai mult de 10 ani de serviciu - colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie.
    [Pct.8 lit.k) introdusă prin HG1092 din 25.10.05, MO142/28.10.05 art.1170]
    În cazul în care o subdiviziune din cadrul unui organ central de specialitate al administraţiei publice se transferă în componenţa altui organ central de specialitate, pensiile pensionarilor din subdiviziunile respective se vor recalcula în conformitate cu actele  normative ce reglementează modul de salarizare, aferent funcţiilor similare ale angajaţilor organului în care a fost transferată subdiviziunea
    [Pct.8 alineat introdus prin HG1486 din 27.12.06, MO203-206/31.12.06 art.1591]
    9. Se stabileşte că serviciul militar în termen, cu excepţia perioadei ce urmează a fi luată în considerare la calcularea vechimii în muncă cu acordarea de înlesiri pentru persoanele trase în mod neîntemiat la răspundere penală sau supuse represiunilor nedrepte şi pentru participanţii la acţiunile militare de apărare a independenţei şi integrităţii Republicii Moldova este inclus în vechimea în muncă pentru stabilirea pensiei, fiind calculat calendaristic.
    10. Militarilor din corpul de ofiţeri şi persoanelor din corpul mediu, superior şi suprem de comandă al organelor afacerilor interne, corpului de ofiţeri al Poliţiei de Frontieră, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare eliberat din serviciu, în urma reducerii statelor de personal sau din motive de sănătate, fără a dispune de dreptul la pensie, concomitent cu plata, în cazul trecerii în rezervă, a unei indemnizaţii de concediere, i se menţine timp de un an  plata salariului pentru gradul militar sau special.
    [Pct.10 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.10 modificat prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759]
    11. Familiilor pensionarilor decedaţi din rîndul militarilor care şi-au satisfăcut serviciul prin contract, persoanelor din corul de comandă şi trupele organelor afacerilor interne, corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare eliberate din serviciu conform limitei de vîrstă sau din cauza bolii, avînd o vechime în muncă de 25 ani şi mai  mare, li se acordă  o indemnizaţie unică în cuantumul: soţiei - trei pensii  lunare, iar pentru fiecare membru al familiei inapt pentru muncă - o pensie.
    Dreptul la indemnizaţie unică prevăzută în prezentul punct îl au: soţia, indiferent de vîrsta şi capacitatea de muncă; copiii care nu au atins vîrsta de 18 ani sau cei care au depăşit această vîrstă, dacă au fost încadrați în grad de dizabilitate pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, sau cei care la data decesului întreţinătorului erau elevi ai şcolilor tehnico-profesionale, liceelor, colegiilor sau studenţi  în  instituţiile de învăţămînt superior şi nu au atins vîrsta de 23 ani.
    [Pct.11 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    [Pct.11 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.11 modificat prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759]
    12. Familiilor pensionarilor decedaţi din rîndul militarilor care şi-au satisfăcut serviciul prin contract, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, eliberate din serviciul conform altor condiţii decît cele prevăzute în alineatul întîi al punctului 11 al prezentei hotărîri, li se acordă o indemnizaţie unică în mărimea unei pensii  pentru  fiecare membru ai familiei inapt pentru muncă (conform prevederilor expuse în alineatul doi al punctului 11).
    [Pct.12 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.12 modificat prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759]
    13. În cazul în care familiile militarilor decedaţi, care şi-au satisfăcut serviciul prin contract, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare nu beneficiează de dreptul de a primi sumele de asigurare conform asigurării personale de stat obligatorii, lor li se plăteşte o indemnizaţie unică în mărime de 12 salarii de întreţinere (salariul de funcţie plus salariul pentru gradul militar).
    [Pct.13 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.13 modificat prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759]
    14. Pensionarilor neîncadraţi în muncă din categoria militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră, colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, precum şi membrilor familiilor acestora li se acordă o indemnizaţie la naşterea copilului şi la înmormîntarea membrilor de familie decedaţi, care s-au aflat la întreţinerea lor, în modul şi mărimile prevăzute de actele normative privind asigurările sociale.
    Pensionarilor din rîndul persoanelor cu dizabilităţi participante la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl compensaţia unică pentru prejudiciul adus sănătăţii li se plăteşte conform Hotărîrii Guvernului nr.374 din 29 aprilie 1999 de către organele care au stabilit pensia.
    [Pct.14 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    [Pct.14 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.14 modificat prin HG721 din 13.06.03, MO123/20.06.03 art.759]
    [Pct.14 în redacţia HG513 din 31.05.00, MO65/08.06.00 art.595]

    PRIM-VICEPRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                  Nicoale ANDRONATI

    Chişinău21 februarie 1994
    nr. 78.