HGM902/2001
ID intern unic:  296928
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 902
din  28.08.2001
cu privire la durata studiilor, titlurile şi calificările
în învăţămîntul superior şi în învăţămîntul mediu de
specialitate din Republica Moldova
Publicat : 06.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 108-109     art Nr : 952
    MODIFICAT
   
HG312 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.381
    HG229 din 24.02.05, MO36-38/04.03.05 art.275
    HG1448 din 05.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1520
    HG53 din 24.01.03, MO11/31.01.03 art.62
    HG1723 din 27.12.02, MO185/31.12.02 art.1871
    HG955 din 18.07.02, MO106/25.07.02 art.1068

    Titlul modificat prin
HG312 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.381

    În scopul realizării prevederilor articolului 2 al Legii nr.1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000 nr. 94-97, art. 676), Guvernul Republicii Moldova  HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă:
    Durata studiilor, titlurile şi calificările în învăţămîntul superior universitar din Republica Moldova, conform anexei nr.1;
    Durata studiilor şi calificările în învăţămîntul mediu de specialitate din Republica Moldova, conform anexei nr.2.
   
[Pct.1 modificat prin HG312 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.381]
    2. În funcţie de cererea pieţei muncii, Ministerul Educaţiei, în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, alte ministere şi instituţii publice interesate, va propune modificări în durata studiilor, titlurile şi calificările, aprobate prin prezenta hotărîre.
   
[Pct.2 modificat prin HG312 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.381]

    PRIM-MINISTRU
    al Republicii Moldova                                                                   Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                      Andrei Cucu
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                                 Dmitrii Todoroglo
    Ministrul finanţelor                                                                       Mihail Manoli
    Ministrul muncii şi
    protecţiei sociale                                                                          Valerian Revenco
    Ministrul învăţămîntului                                                               Ilie Vancea
    Ministrul sănătăţii                                                                        Andrei Gherman
    Ministrul culturii                                                                           Ion Păcuraru

    Chişinău, 29 august 2001.
    № 902.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificat prin HG1448 din 05.12.03, MO248-253/19.12.03 art.1520]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG53 din 24.01.03, MO11/31.01.03 art.62]
    [Anexa nr.1 modificat prin HG1723 din 27.12.02, MO185/31.12.02 art.1871]


   
anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG312 din 27.05.13, MO119-121/31.05.13 art.381]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG955 din 18.07.02, MO106/ 25.07.02art.1068]

   
anexa nr.3
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG229 din 24.02.05, MO36-38/04.03.05 art.275]