HGA1080/2001
ID intern unic:  297478
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1080
din  08.10.2001
cu privire la aprobarea Listei mărcilor - proprietate a statului
Publicat : 12.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 124-125     art Nr : 1128
    HG1168 din 11.10.06, MO164-167/20.10.06 art.1259

    Întru realizarea prevederilor Legii nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 "Privind mărcile şi denumirile de origine ale produselor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.8-9, art.76), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a pct.2 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.852 din 16 august 2001 "Cu privire la modul de folosire a mărcilor - proprietate a statului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.100-101, art.886), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Lista mărcilor declarate proprietate a statului, deţinute şi folosite legal pînă la 1 ianuarie 1992 de două şi mai multe persoane juridice, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                        Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                     Dmitrii Todoroglo
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                           Andrei Cucu
    Ministrul justiţiei                                               Ion Morei

    Chişinău, 8 octombrie 2001.
    Nr. 1080.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 1080 din 8 octombrie 2001
L i s t a  m ă r c i l o r -
proprietate a statului, deţinute şi folosite legal pînă
la 1 ianuarie 1992 de două şi mai multe persoane juridice
    I. Mărci verbale de vinuri
    1. "Alb de Codru"
    2. "Alb de masă"
    3. "Roz de masă"
    4. "Roşu de masă"
    5. "Auriu"
    6. "Bujorel"
    7. "Codreanca"
    8. "Codru"
    9. "Dnestrovskoe"
    10. "Floare"
    11. "Floricica"
    12. "Fraga"
    13. "Floreasca"
    14. "Isabela"
    15. "Izvoraş"
    16. "Joc"
    17. "Leana"
    18. "Lidia"
    19. "Lidia moldovenească"
    20. "Luceafăr"
    21. "Mărgăritar"
    22. "Mărţişor"
    23. "Mireasma codrului"
    24. "Morion"
    25. "Mugurel"
    26. "Nectar"
    27. "Nejnosti"
    28. "Noroc"
    29. "Pastoral"
    30. "Plai"
    31. "Poleana"
    32. "Primăvara"
    33. "Prometeu"
    34. "Purpuriu"
    35. "Stolovoe"
    36. "Trandafirul Moldovei"
    37. "Tinerel"
    38. "Viorica"
    39. "Viişoara"
    40. "Zemfira"
    II. Mărci de divin (coniac)
    41. "3 stele"
    42. "4 stele"
    43. "5 stele"
    44. "Divin"
    45. "Belîi Aist"
    III. Mărci verbale de vinuri spumante
    46. "Moldavskoe igristoe"
    47. "Codrinskoe igristoe"
    48. "Crasnoe igristoe"
    [Poz.49 abrogată prin HG1168 din 11.10.06, MO164-167/20.10.06 art.1259]
    50. "Muskatnoe igristoe"
    IV. Mărci verbale de băuturi alcoolice
    51. "Strălucitor"
    52. "Struguraş"
    53. "Merişor"
    54. "Lucistoe"
    55. "Zolotaia oseni"
    56. "Fluieraş"
    57. "Livada"
    58. "Admirabil"
    59. "Flora"
    V. Mărci verbale de vinuri din mere
    60. "Disco"
    61. "Livada înflorită"
    62. "Livada Moldovei"
    63. "Lucitor"
    64. "Mirela"
    65. "Aroma livezii"
    66. "Raiskoe iabloko"
    67. "Roua livezii"
    68. "Osennii sad"
    VI. Mărci verbale de votcă
    69. "Extra"
    70. "Starorusskaia"
    71. "Pşenicinaia"
    72. "Stolicinaia"
    73. "Posolskaia"
    74. Marca comercială "Barza Albă", inclusiv logotipul şi derivatele ei.