HGO1105/2002
ID intern unic:  297608
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1105
din  20.08.2002
cu privire la decernarea Premiului Naţional al Republicii Moldova
în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii pe anul 2002
Publicat : 22.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 121     art Nr : 1209
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Hotărîrea Comitetului pentru decernarea Premiului Naţional al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii despre acordarea în anul 2002 a Premiului Naţional în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii următorilor oameni de cultură:
CIOCANU Anatol, scriitor, pentru volumul de poezii "Cîntecele mîntuirii";
BUTNARU Leo, scriitor, pentru volumul de poezii "Lamentaţia Semiramidei";
DÎNGA Valentin, compozitor, pentru muzica la spectacolul "Cu oalele sparte" (Teatrul "Licurici") şi la filmul "Codrii", şi DĂNILĂ Aurelian, critic muzical, pentru albumele "Maria Cebotari", "Opera basarabeană", "În dialog cu dirijorul Alexandru Samoilă";
STAVILĂ Tudor, critic de artă, şi CIOBANU Constantin, critic de artă, pentru albumul "Icoane vechi din colecţii basarabene";
TODOROV Ilie, regizor, CARAS Igor, actor, şi DURBALĂ Anatol, actor, pentru spectacolul "Jucătorii" de N.V.Gogol, montat la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din Chişinău;
BULAT Gicu, arhitect, şi PACIU Ion, inginer, pentru restaurarea complexului catedral "Naşterea Domnului" din Chişinău.
2. Se stabileşte valoarea Premiului Naţional al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii în sumă de 10 mii lei.
3. Se alocă, din fondul de rezervă al Guvernului, 60 mii lei Ministerului Culturii pentru achitarea Premiului Naţional în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii.
4. Ministerul Culturii, în comun cu uniunile de creaţie, vor elabora şi vor prezenta Guvernului, în termen de 3 luni, propuneri coordonate pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la decernarea Premiului Naţional al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii şi a componenţei Comitetului pentru decernarea premiului nominalizat.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul finanţelor                                                        Zinaida Grecianîi
Ministrul culturii                                                             Ion Păcuraru

Chişinău, 20 august 2002.
Nr. 1105.