HGO1218/2004
ID intern unic:  298244
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1218
din  09.11.2004
cu privire la transmiterea unui autoturism confiscat
Publicat : 19.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 208     art Nr : 1420
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura transmiterea, cu titlu gratuit, de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni, Cancelariei de Stat a autoturismului BMW 525i (numărul de identificare WBAHC11070GA52389), confiscat de Biroul vamal Sculeni, în baza Hotărîrii acestuia nr. 20/2003 din 14 mai 2003.
2. Cheltuielile aferente transportării autoturismului menţionat la pct.1 al prezentei hotărîri vor fi suportate de Cancelaria de Stat.
PRIM-MINISTRU                    Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor                 Zinaida Grecianîi
Chişinău, 9 noiembrie 2004.
Nr. 1218.