HGO1227/2001
ID intern unic:  298291
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1227
din  13.11.2001
pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova
şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la acordarea asistenţei
în cadrul proiectului asistenţă socială şi accesul prioritar la energie
Publicat : 22.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 141     art Nr : 1284     Promulgat : 13.11.2001
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Memorandumul de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la acordarea asistenţei în cadrul proiectului asistenţă socială şi accesul prioritar la energie, semnat la Chişinău la 4 septembrie 2001 şi se prezintă Parlamentului spre informare.
2. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Guvernul Statelor Unite ale Americii aprobarea Memorandumului sus-menţionat.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA            Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul muncii şi protecţiei sociale         Valerian Revenco
Ministrul afacerilor externe             Nicolae Dudău
Chişinău, 13 noiembrie 2001.
Nr. 1227.